Základní škola Štíty

Den Země

Dalším projektem, který proběhl na 1. stupni naší ZŠ, byl měsíční projekt Oslavy jara – Den (měsíc) Země.  Probíhal v 5. ročníku během měsíce dubna a vyvrcholil na Den Země 22. 4.  Během dubna jsme s dětmi vyrobili několik výrobků z odpadního materiálu, abychom si uvědomili, že ne všechno, co již doma nepotřebujeme, se musí vyhodit. Tak vznikaly obrázky květin z ruliček od toaletního papíru, mozaikové obrázky z kousků natrhaných kalendářů, rybičky ze starých CD nebo ozdobná vázička z kolíčků od nanuků. Dále jsme s dětmi připravili plakáty s tematikou Dne Země, ze kterých nám pomohli rodiče vybrat v tajném hlasování ten nejhezčí, když přišli na rodičovské schůzky. Ve slohu děti ve skupinkách zpracovaly práci na téma „Já, ropák toxický“, kde popsaly svoji představu imaginárního živočicha, který by byl schopný přežít ve znečištěném prostředí. Vyvrcholením celého projektu byl samotný Den Země, na který se děti po Velikonocích velmi těšily. Ráno jsme si povídali o stavu našeho životního prostředí a nutnosti ho chránit a šetřit všemi přírodními zdroji. Učili jsme se pomocí didaktické hry správně třídit odpad, a potom už přišla všemi očekávaná módní přehlídka. Skupinky žáků vybraly jednoho svého zástupce, kterého „oblékli“ ostatní členové do odpadního materiálu. Všichni se velmi snažili, aby výsledek byl co nejlepší. Hodnotit je totiž měli ostatní žáci 1. stupně, kteří si přišli páťácké modely prohlédnout. Hodnocení bylo obtížné, protože každý model byl něčím výjimečný.  Na závěr našeho projektového dne všichni žáci 1. stupně, tedy i ostatní třídy, přiložili ruku k dílu a v rukavicích vybaveni taškami se vydali do různých částí Štítů, aby vyčistili okolí od odpadků. To byste se divili, jaké „poklady“ děti našly.