Základní škola Štíty

Březen – měsíc knihy

Březen – měsíc knihy V měsíci březnu proběhly, jako v minulých letech, knihovnické besedy s paní Květou Lakomou. V 1. třídě si děti povídaly a soutěžily o pohádkách, v 2. třídách se zabývaly tématem bajky. Náplní besed ve 3. ročníku byly pověsti, ve 4. ročníku historické knihy a 5. třída probírala téma sci-fi a fantasy. Chtěli bychom touto cestou paní knihovnici poděkovat za výborně připravený program a výbornou spolupráci.