Základní škola Štíty

Ahoj léto

„Ahoj léto“

    Na sklonku školního roku (25. června) jsme se opět sešli na letní akademii Základní školy Štíty. Připravené pásmo jsme prezentovali dvakrát: dopoledne a odpoledne. Na dopolední vystoupení se přišli podívat děti z mateřské školy, žáci 1. a 2. stupně  naší školy, děti z Cotkytle a také děti, které už naši školu opustily, ale na školní šou si přišly trochu zavzpomínat. Před vystoupeními pan ředitel tradičně odměnil nejlepší žáky naší školy za úspěchy ve sportu a v různých vědomostních soutěžích. Dále odměnil a pochválil některé děti za vzorný prospěch a práci pro třídu. Na závěr ranního pásma proběhlo velmi působivé rozloučení žáků 9. tříd s ostatními spolužáky a s učiteli. Odpolední vystoupení bylo určeno rodičům, prarodičům a všem „štíteckým“, kteří mají rádi děti a zajímají se o práci naší školy. A co jsme dále viděli při ranním a odpoledním pásmu? Děti z první třídy zopakovaly písničky a tanečky z „Vítání Jara“ za doprovodného zpěvu žákyň 6. ročníku a ještě si s Maxim Turbulens „Uvařily Kašičku“. Druháci s velikými slunečními brýlemi a Ilonou Czákovou přivítali léto. Třeťáci nám zase vysvětlili, co dělají „Raci v práci“. Čtvrťáci měli vystoupení na písničku od Šlapeta a opravdu jim to řádně šlapalo. Páťáci si letos připravili divadelní vystoupení „Lakomá Barka“, při kterém jsme se nejenom poučili, ale také zasmáli. Zapomněli jsme na vystoupení družiny. Ti si zatančili s Michalem Davidem na písničku o studentské lásce:“Děti ráje“. Na našem šou vystoupily stejně jako vloni Hvězdičky a Stars, které pravidelně trénují zumbu. Jejich tři tanečky byly prostě senzační a opravdu na profesionální úrovni. Jako profesionálky se také představily naše zpěvačky, žákyně umělecké školy: Jitka, Klárka a Veronika Drlíkovy a Terezka Švédová. Pobavili jsme se u originální módní přehlídky děvčat z 8. třídy. Obdivovali jsme cupssong v podání sednáků, kteří vystoupili i se svou odvážnou třídní. Opět jsme se přesvědčili, že naši žáci a s nimi jejich učitelky, vychovatelky a cvičitelky prostě umí! Děkujeme všem za práci, nápady a nadšení, s jakým ke zkouškám, přípravám kostýmů a  nácviku vystoupení přistupovali. Přejeme krásné, teplé a pohodové léto a snad za rok………. Šárka Kobzová