Základní škola Štíty

WOW! RODILÝ MLUVČÍ V NAŠÍ ŠKOLE :)

Vážení rodiče,

máme velkou radost, že právě naše škola byla vybrána a mohla se od února 2017 zapojit do projektu: „Rodilý mluvčí do škol – podpora aktivní výuky cizích jazyků“ v rámci místního akčního plánu vzdělávání na území ORP Zábřeh zrealizovaného společností MAS HORNÍ POMORAVÍ o.p.s.

Cílem  daného projektu je  podpora aktivní  výuky cizích jazyků, rozvoj cizojazyčných  a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol  zapojením rodilého mluvčího jako školního asistenta  v tandemu s českým vyučujícím v hodinách cizích jazyků nebo v ostatních předmětech při přípravě na realizaci metody CLIL s cílem co nejpřirozenějšího a nejširšího nastavení cizojazyčného prostředí.

Dne 9.2.2017 proběhl první den s naším rodilým mluvčím „Mikem“, jehož celé jméno je Mgr. Cameron Michael Ramsey.

V naší škole bude Cameron Michael Ramsey působit vždy 1x týdně a dané dny se budou po měsíci střídat, aby měl možnost pracovat s co největším počtem žáků všech ročníků a tříd.

Těšíme se na skvělou spolupráci a již nyní, z reakcí žáků po výuce s Mr. Ramsey, můžeme říct, že všichni byli nadšení nejen z jeho profesionálního působení ve výuce, ale i z přátelského a vstřícného přístupu jak k žákům, tak i k zaměstnancům školy.

Mgr. Ilona Haasová