Základní škola Štíty

webové aplikace

Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, tímto informuje zákonné zástupce žáků o spuštění modulu webové aplikace školního systému Bakaláři. Od 1.11.2014 se můžete na web.stránkách školy: www.zsstity.cz v odkazu Bakaláři (po zadání přihlašovacího jména a hesla) seznamovat s prostředím webových aplikací systému Bakaláři. Od 1.11.2014 do 31.1.2015 bude daný modul spuštěn ve zkušební verzi z důvodu možných technických úprav, doladění váhy známek všech předmětů, nastavení komunikačně nejlepšího prostředí, proto za I. pol. školního roku 2014/2015 bude konečná klasifikace na vysvědčení za I. pololetí odpovídat klasifikaci v papírové žákovské knížce. Od 1.2.2015 bude již spuštěna pevná verze daného modulu s klasifikací všech předmětů, včetně dalších aplikací. Papírová forma žákovské knížky bude i nadále zachována, elektronická podoba klasifikace bude plně odpovídat, včetně váženého průměru známek na vysvědčení na konci II. pololetí školního roku 2014/2015. Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele školy