Základní škola Štíty

Volby do školské rady

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Základní školy a mateřské školy Štíty

Podle § 167 zákona č. 561/2004Sb. ,ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), končí funkční období stávající Školské rady Základní školy a mateřské školy Štíty.

Školská rada umožňuje rodičům a dalším zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu podle zákona zřizuje zřizovatel, tedy město Štíty, volby do ní zajišťuje škola.

Volby členů školské rady za zákonné zástupce se uskuteční ve středu 20.listopadu 2013 v době od 13.00 do 17.00 ve škole (učebna č. 31, tj. učebna informatiky). V tento den se také koná informační den pro rodiče.

Ředitel školy zřídil volební komisi, která odpovídá za volby.

Složení volební komise: Petra Kristková, Zuzana Filipová, Šárka Kobzová.

Volební komise zajišťuje řádný průběh voleb a přijímá návrhy na kandidáty za členy školské rady. Kandidáty je možné navrhovat volební komisi nebo vedení školy do pondělí    1. listopadu 2013.

Podle volebního řádu se členy školské rady stanou 2 kandidáti s největším počtem hlasů a zároveň musí získat nejméně polovinu hlasů zúčastněných voličů.

         Oprávněnými voliči jsou všichni rodiče žáků, případně další zákonní zástupci.

Ve Štítech dne16. 10. 2013

Mgr. Pavel Dvořáček

ředitel školy