Základní škola Štíty

Vítání jara

V letošním roce probíhá na ZŠ řada projektů. Jedním z nich byl projekt „Oslavy jara – Vítání jara“.  Cílem projektu bylo rozvíjení představivosti a fantazie, vytváření kladného vztahu k přírodě, přírodnímu dění, přírodním úkazům. Děti se pokoušely vidět přírodu jako svět barev, tvarů, linií. Učily se úctě k odkazu našich předků, znovuobnovení tradic a zvyků. V neposlední řadě si uvědomily pocit sounáležitosti s kolektivem, smysl a zásady společné práce.

Projekt probíhal v 1. ročníku po dobu asi 2 měsíců. Různé činnosti prolínaly více předměty, avšak vždy byly tematicky zaměřené na jaro, přírodu a staré české tradice. Ve výtvarné výchově děti poznaly různé výtvarné techniky a materiály (nejvíce je bavila výroba šátků, které potřebovaly                k závěrečnému vystoupení). V hodinách českého jazyka a předmětu Život kolem nás se děti seznámily se starými českými zvyky a naučily se recitovat básničky o jaru. V dramatické výchově se například pokoušely vyjádřit přírodní děje pomocí pohybu, mimiky a gest, naučily se relaxovat, uvolnit se. Nejvíce práce, ale současně i zábavy dětem dalo nacvičování pásma písniček a tanečků, které si připravovaly  na závěrečnou slavnost „Vítání jara“, jež měla být vyvrcholením celého projektu.

Aby slavnost proběhla opravdu stejně jako v dobách našich babiček, bylo třeba vyrobit figurínu Smrtky – Moreny a naučit se staročeské říkačky. Tohoto, pro prvňáčky příliš náročného úkolu, se ujali žáci 5. ročníku.  Slavnost začala 7. dubna – tedy v týdnu mezi Smrtnou a Květnou nedělí, u školy. Všichni žáci 1. stupně se vydali v průvodu k řece. V čele šli páťáci, kteří nesli Morenu a hlasitě recitovali říkadla. U řeky se ke slovu dostali prvňáčci se svým pásmem jarních písniček a tanečků. Jarní básničkou přispěli i předškoláčci, kteří čekali u mostu.  Společně pak všichni zavolali: „Vesno, kde jsi?“ A Vesna – symbol jara, v doprovodu svých družiček, přišla. Ještě zbývalo utopit Morenu, aby byla zima definitivně pryč. Páťáci společně s paní učitelkou se pořádně zapotili, protože Morena ne a ne začít hořet. Nakonec se ale přece musela vzdát své moci a za halasného „Smrt plave po vodě“ byla hozena do řeky a utopena. Vesna se pak ujala své vlády. Že tomu tak opravdu bylo, dosvědčuje i fakt, že ze školy šly děti v bundách a na zpáteční cestu již bundy nepotřebovaly, protože se udělalo krásně a teplo.

Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala páťákům a jejich p. učitelce Drlíkové za to, že prvňáčkům pomohli s realizací akce a také rodičům, kteří svým dětem připravili krásné kostýmy.

K. Mervartová, učitelka 1. ročníku