Základní škola Štíty

Vítání jara

Vítání jara

 „Buďme, páni, veselí, na tu Smrtnou neděli, Smrt jsme Vám odnesli, nové léto přinesli, vítej léto líbezné, obilíčko zelené!“

Vykřikovali páťáci z plna hrdla 25. března 2015 na mostě u kapličky, aby tak potěšili všechny, kteří se přišli přesvědčit, že Smrtka – Morena  odplouvá a s ní odchází i zima a vlády se ujímá Vesna – královna jara. Před tolik očekávaným zapálením Smrtky ale nejprve kluci a holky z obou prvních tříd vystoupili s tanci a písničkami a celé vítání jara bylo tak díky nim ještě více slavnostní. A když konečně zdálky přicházela Vesna obklopená malými družičkami, radovali jsme se, že i do Štítů zavítalo jaro.

Mgr. Petra Kristková