Základní škola Štíty

Vánoční vystoupení žáků 3.třídy

Vážení rodiče, milí žáci,

jsem moc ráda, že i přes nepříznivou epidemiologickou situaci, předčasné ukončení školy před vánočními prázdninami a různé střídání tříd, se nám podařilo, i za zvýšených hygienických opatřeních, ve všech třídách na I. i II.stupni dětem připravit třídní vánoční besídky. Žáci strávili krásný besídkový den ve svých třídách se svými spolužáky, třídními učiteli, dárečky, nazdobenými stromečky a s krásnými zážitky, které společně sdíleli před přícházejícími Vánocemi.

Příběh o narození Ježíška a příchod Tří králů žákům I.stupně představili žáci 3.třídy, kteří si pod vedením paní učitelky Drlíkové připravili vánoční divadélko s krásnými kostými a vyprávěním. Vánočním příběhem navodili nám všem tu pravou vánoční atmosféru. Moc dětem i paní učitelce děkuji a přeji nám všem krásné Vánoce.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy