Základní škola Štíty

Vánoční sbírka pro onkoláčky

Vánoční sbírka pro onkoláčky

V letošním roce školní parlament ZŠ Štíty zorganizoval pomocnou sbírku pro FN Brno pro děti, které se léčí na onkologickém oddělení. Tuto vánoční sbírku každoročně pořádá nadace Krtek.

V loňském roce sbírka proběhla pouze v 6.A. Letos se již zúčastnila celá škola. Zástupci parlamentu předali své třídě informace a letáčky o sbírce, které byly rozvěšeny i na několika místech ve Štítech. Ve třídách 7.A, 7.B, 4.B a v 9. se zapojili všichni žáci. Nejčastěji se vybrala stanovená částka, na které se třída domluvila a následně se nakoupily společnými silami dárky, žáci se s dárky vyfotili a fotografii vložili do dopisu s přáním brzkého uzdravení. Z ostatních tříd se zapojili pouze jednotlivci. Díky tomu, že byly plakáty vystavené i po Štítech, se do sbírky zapojili i lidé, kteří nemají své děti v naší škole. Vybralo se velké množství lízátek, které pomáhají dětem při chemoterapiích, hry, autíčka, panenky, puzzle, omalovánky a pastelky.

Sbírka byla ukončena dne 13.12.2017 a následující den jsme předali všechny darované věci manželům Wiedermannovým, kteří v pátek 15. 12. hračky a dárky odvezli do FN Brno na dětské onkologické oddělení.

Z mého pohledu, každý žák, učitel nebo jiný občan Štítů a okolí měl radost z toho, že pomohl někomu, kdo pomoc potřebuje. Často zapomínáme co je v životě důležité, není to bohatství, kariéra, dobré známky, nebo dobře vyžehlené vlasy, ale je to ZRAVÍ. Věřím, že kdybyste se na Onkologickém oddělení zeptali dětí, co si přejí k Vánocům, tak Vám bez váhání řeknou, že zdraví, věc kterou většina lidí bere jako samozřejmost a neuvědomuje si jak moc je zdraví důležité.

Za školní parlament Michaela Minářová

Poděkování od nadačního fondu Krtek najdete na těchto stránkách:

Moc děkujeme následujícím dárcům za vánoční sbírku pro naše děti z KDO FN Brno a citujeme:* Zakladní a mateřská škola …

Publié par Nadační fond Krtek sur jeudi 21 décembre 2017