Základní škola Štíty

Vánoční hvězda

Na naší škole bylo v rámci sbírky Vánoční hvězda vybráno 8 000,- Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.

Mgr. Šárka Kobzová

Milí přítelé, ráda bych Vám poděkovala za pomoc při organizaci humanitární sbírky „Vánoční hvězda“.

Letošní sbírka je obzvlášť významná. Slaví totiž 20. narozeniny. Navíc Zábřeh je historicky prvním místem, kde se veřejně tato květina nabízela. A místní byli velmi štědří, i když ještě příliš podstatu akce neznali, koupili tehdy na kulturní akci neuvěřitelných 68 květin.

Dnes jsou počty mnohonásobně vyšší, proto se mohlo hematologické oddělení zrekonstruovat tak, aby s dětmi tu dlouhou dobu léčby mohli sdílet také jejich rodiče. Peníze získané sbírkou byly využity na humanizaci oddělení, zakoupení přístrojů, rekondici léčených dětí, podporu rodin dětí, které absolvovaly výměnu kostní dřeně a na další podpůrné aktivity.

Vše bylo možné jen proto, že Vy, lidé ze Zábřežska a Šumperska  máte dobré srdce, že soucítíte s těmi, kdo jsou v tísni, s těmi, kterým jde o život, jsou malí a bezbranní…a prostřednictvím své pomoci jste svou laskavost poslali dál…

Během těch dvaceti roků jsem se s některými z vás opakovaně kontaktovala osobně nebo prostřednictvím mailů či telefonu, některé z Vás jsem nikdy nepotkala. Pomoci Vás všech si velmi vážím. Obětovali jsme této akci mnoho času a úsilí. Spojovalo nás číslo na konci sbírky – to znamenalo množství prostředků, které jsme společně pro děti na hemato-onkologii v Olomouci pomohli získat. Doufám, že nás spojoval také dobrý pocit při pohledu na vánoční hvězdu v našich domovech.

Ráda bych Vám sdělila, že jsem se po těch dlouhých letech rozhodla organizaci sbírky v naší oblasti předat.

Paní Lucie Höchsmannová z Hrabové byla tak hodná, že se k nám již letos svou pomocí připojila a s úsměvem přebírala „tíhu zodpovědnosti“ za příští organizaci. Mějte v ni prosím důvěru, naváže na tradice a vše bude zajišťovat tak, jak bude pro zdárný průběh sbírky potřebné. Buďte si prosím vzájemně oporou a vycházejte si vstříc v nepředvídatelných situacích.

Jsem paní Lucii vděčná, že se tak velkého úkolu ujala a dál jí budu v jejím snažení podporovat.

Děkuji mojí kamarádce Marušce Janků, bez které bych tak velkou akci vůbec nedokázala zvládnout.

Děkuji Oldovi Janhubovi – ten Vám vánoční hvězdy přivážel spolu s řidičem Florcentra v Olomouci, které květiny distribuuje.

Děkuji také Luďkovi Tempírovi z Nemile za dlouholeté sponzorství – zapůjčení auta k zajištění dopravy květin pro nedělní prodej v kostelích.

Děkuji i Laďce Doležalové, že po několikaleté spolupráci převzala v letošním roce plnou zodpovědnost za organizaci sbírky v Šumperku a okolí.

Přeji Vám, abyste každý den příštího roku prožívali ve zdraví, pohodě a radosti.

Srdečně

Zdeňka Janhubová