Základní škola Štíty

UKLIĎ si SVŮJ svět

UKLIĎ si SVŮJ  svět – POMŮŽEŠ tím ochraňovat  NÁŠ  společný !! 

Ve středu 3. 12. probíhala ve všech třídách naší školy přednáška o třídění odpadů. Přednášející na různých úrovních vysvětlovali tuto důležitou a aktuální problematiku. U větších dětí k vysvětlování a názorným příkladům použili dataprojektory, u menších dětí prvního stupně postačily názorné příklady odpadků a maličké barevné kontejnery. Nejenom děti, ale i my vyučující jsme se dověděli o této každodenní činnosti spoustu zajímavých informací.

 

Z 1.B:      Za okny padá první sníh

Pozoruji tu bílou nádheru a napadá mne myšlenka, jak je možné, že svět venku najednou vypadá čistě, jakoby stačil bílý poprašek a vše kolem nás se rázem změní v krásnější, uklizenější.

Sedím dnes totiž úplně vzadu na místě žáka 1.B a zaujatě naslouchám slovům lektorky, která  do naší školy přijela děti poučit, jak by měly užitečně třídit odpad, kterého přibývá v domácnostech denně neuvěřitelnou měrou.

„ Můj“učitelský stůl  je právě zarovnaný spoustou vzorků, které si přednášející přivezla s sebou a na předních lavicích mají dnes své výsadní místo kontejnery různých barev.

Je zajímavé sledovat, jak děti spolupracují s cizím člověkem a s jakou chutí plní všechny činnosti, ke kterým je šikovně vybízí. Skoro to vypadá, že pro  děti  z obou prvních tříd je úklid jednou z nejoblíbenějších činností  na světě !?

Musím přiznat, že beseda z oblasti PREVENCE upoutala i moji pozornost natolik, že mne motivovala k napsání této krátké úvahy.

Chtěla bych takto vyjádřit poděkování všem, kteří se o besedu zasloužili a držím palce aktivním dětem. Ať  jdou v životě  příkladem, který „táhne“ a rozšiřují heslo :

UKLIĎ si SVŮJ  svět – POMŮŽEŠ tím ochraňovat  NÁŠ  společný !! 

Autorka příspěvku: Mgr. Blanka Schwarzová