Základní škola Štíty

Spelling-bee

Spelling-bee byl první ročník soutěže ve spelování v anglickém jazyce. Pod fotogalerií je výsledková listina.

výsledovka-spelling bee

Refills! seems be year you any

Decided I to and no