Základní škola Štíty

Soutěž pro žáky I. a II.stupně ROUŠKOVINY

SOUTĚŽ  PRO  ŽÁKY I. A II. STUPNĚ

MOTTO: „ ROUŠKA JE ZKOUŠKA, NOSME ROUŠKU, ZVLÁDNEM ZKOUŠKU.“

TŘÍDNÍ KOLO:

 • Možno soutěžit ve 4 kategoriích:
 1. kategorie – nakresli, namaluj, vyrob svůj vlastní vtipný originální motiv – design roušky
 2. kategorie – vymysli, slož krátkou vtipnou říkanku či básničku o roušce
 3. kategorie – vymysli, napiš krátký zajímavý napínavý příběh o roušce
 4. kategorie – vymysli, slož originální rap song o roušce

 

 • termín vyhodnocení třídního kola bude do pátku 23.10.2020,
 • v porotě třídního kola zasedne třídní učitel, alespoň jeden nepedagogický pracovník (pan školník, paní ekonomka, paní uklízečka, paní vedoucí školní jídelny) a ještě jeden nezávislý pedagog, který ve třídě neučí, může být i paní asistentka z jiné třídy nebo vychovatelka školní družiny,
 • vyhodnocení třídního kola může proběhnout v třídnických hodinách na II.stupni nebo během ostatních hodin na I. stupni, kde vyučující je třídní učitel dané třídy,
 • porota v třídním kole vybere nejvýše 3 nejlepší soutěžící z každé kategorie, kteří získají zajímavé ceny,
 • žáci se nemusí zúčastnit všech kategorií, je to na jejich výběru,
 • vítězové třídního kola postupují do kola školního,
 • v porotě školního kola usedne vedení školy, nepedagogický pracovník a zástupce školního parlamentu,
 • vítězové školního kola v každé kategorii za I. i za II.stupeň budou vyhlášeni v úterý 27.10. 2020 na Halloweenský den ve škole a získají super ceny.                                                                                                           DĚKUJI VŠEM ZA ÚČAST A TĚŠÍM SE NA VAŠE SUPER ROUŠKOVINY                                                     Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy