Základní škola Štíty

Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ A MŠ ŠTÍTY

Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ A MŠ ŠTÍTY

Konec školního roku je již tradičně spojen se slavnostním vyřazením absolventů ZŠ A MŠ Štíty. Letos se tak stalo 25. 6. 2015, kdy si žáci převzali své vysvědčení, rozloučili se s vyučujícími a poděkovali jim i rodičům za pomoc, starostlivost a pochopení.

Po prázdninách bude jedna žákyně studovat na gymnáziu, sedmnáct žáků bude pokračovat ve studiu na středních školách s maturitou,obory – mechanik elektrotechnik, mechanik seřizovač, elektrotechnika, geodézie a katastr nemovitostí, technické lyceum, obchodní akademie, veterinářství, cestovní ruch, zdravotnický asistent a kosmetické služby a sedm žáků na středních odborných učilištích, obory – nástrojař, strojní mechanik, kadeřník a prodavač.

Mnoho úspěchů v dalším studiu jim popřáli starosta města Bc. Jiří Vogel, ředitel školy PaedDr. Miloš Harnych a třídní učitelka Mgr. Bronislava Haltmarová.

Mgr. Bronislava Haltmarová