Základní škola Štíty

Slavnostní přivítání prvňáčků

Vážení rodiče, milí prvňáčci,

jsem moc ráda, že jsme se mohli v první školní den společně sejít a slavnostně zahájit, nejen nový školní rok 2020/2021, ale také novou a důležitou část života našich dnes už prvňáčků.

Ústa nám sice zakrývaly roušky a štíty, ale důležité je, že úsměvy i rozzářená očka prvňáčků, hrdé tváře rodičů a radost paní učitelky byly v celé třídě znát a ani roušky či štíty nám z krásně prožitých společných chvil nic pěkného nesebraly.

Ráda bych také poděkovala panu starostovi, za jeho osobité tradiční předávání prvních SLABIKÁŘŮ a hlavně našim šikovným druháčkům, Aničce Kubištové a Martínkovi Wonkemu za krásné básničky, kterými celé slavnostní zahájení uvedli.

Děkuji všem za účast i zodpovědný přístup a přeji nám všem krásný a klidný nový školní rok 2020/2021.

 

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy