Základní škola Štíty

ŠKOLNÍ PROJEKT ŽÁKŮ I. STUPNĚ: DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ NA 1. STUPNI

Celý I. stupeň se zapojil do svátku naší Země – Dni Země, který se každoročně slaví 22.4. Čtvrťáci měli celý rozsáhlý projekt, ostatní třídy se účastnily psaním přání planetě Zemi nebo výrobou hraček z odpadových materiálů či sběrem odpadků po Štítech. Je nutné si stále uvědomovat potřebu naši Zemi chránit pro další generace. U nás se o to aktivně snažíme.

Den Země žáci 4.A

oslavili v kostýmech vyrobených z odpadového materiálu. Představili se jako:

hrací kostka Recyklačka, chodící sáček Rohlík,cinkavá taška Plašička, sněžný rytíř Mečák, nazdobená víla Plastěnka, páchnoucí kompost Ovocník, lesklý robot Leskňák, špinavý robot Adolf, květová princezna Slunečnice, práskací bublina Bubla, recyklační papír Krabičák, svůdná rusalka Vaječnička.

Byla jen škoda, že svoji módní přehlídku nemohli kvůli vládním opatřením jít prezentovat do ostatních tříd 1. stupně.

Projektový den proběhl kvůli rotační výuce místo 22.4. až 27.4.2021. Byl zakončen čištěním studánky Jiřího a sběrem odpadků cestou.

DEN ZEMĚ 2021 ve 4.B

V úterý 27. dubna 2021 se naše třída rozhodla oslavit Den Země a to tím, že vyčistíme kus přírody kolem našeho města.

Nejprve jsme si ve třídě promítali videa o tom, jak se máme k Zemi chovat. Potom jsme si na příkladech ukázali, jak přírodě mnohdy ubližujeme. Ve dvojicích jsme počítali, kolik se za 1 sekundu pokácí stromů, vyhodí petlahví, nahází plastů do moře, zabije žraloků, odveze nákladních aut oblečení atd.

Potom jsme šli s celou třídou až za řeku Březnou směrem ke Studýnkám, kde jsme sbírali odpadky kolem rybníku, řeky a fotbalového hřiště. Věci z plných igelitových tašek a pytlů jsme pak roztřídili do kontejnerů přistavených u tenisových kurtů.

Naše zhodnocení je, že jsme si užili a při tom jsme uklidili přírodu!