Základní škola Štíty

Akce školní družiny

NOC S ANDERSENEM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ (3.ODDĚLENÍ)

Letos se již po sedmnácté konala Noc s Andersenem, která probíhala v knihovnách, školách, školkách nebo i v domech dětí. Také naše základní škola se rozhodla zapojit se do tohoto ojedinělého projektu pro podporu dětského čtenářství. V letošním roce se nocovalo se Čtyřlístkem a pohádkou od H.Ch. Andersena „Císařovy nové šaty“.

Vše začalo v pátek 31. 3. 2017 v 17 hodin. Zájemci z 3. oddělení školní družiny se sešli před školou a vše mohlo vypuknout. Nejdříve se všichni ubytovali a pak jsme si šli zasoutěžit. Zahráli jsme si několikrát naši oblíbenou číselnou honičku, po které nám všem vyhládlo. Nezbylo nám tedy nic jiného, než si připravit něco k večeři, ale také ke snídani. Připravili jsme si tousty, kakao nebo čaj a navíc každý z nás přiložil ruku k dílu při přípravě lahodného piškotu k snídani. Práce nám šla hezky od ruky a tak bylo vše brzy hotové a my se tak mohli přesunout zpět do třídy, kde jsme se dozvěděli spousty informací o tom, proč se koná Noc s Andersenem, kdo to byl, čím se zabýval, ale také jsme si přečetli pohádku právě od H. CH. Andersena „Císařovy nové šaty“. Bohužel čas neúprosně běžel, a proto nastala doba, na kterou se všichni těšili asi nejvíce. Každý se po náročném dni mohl konečně zapnout do svého spacáku, a aby se nám lépe usínalo, tak jsme zhlédli film Čtyřlístek ve službách krále. Ráno jsme se nasnídali a vyhodnotili naši akci. Každý účastník obdržel pohlednici s logem Noci s Andersenem a se Čtyřlístkem a potom hurá domů.

Pokud se chcete dozvědět, jak se tato akce líbila nocležníkům z 3. oddělení školní družiny, přijďte se podívat na nástěnku do přístavby. Uvidíte zde fotky z akce, ale také se dozvíte, co se líbilo nejvíce.

Za 3. oddělení Iveta Slaninková, vychovatelka

 

 

 

 

 

 

Družináček 2016

Ve čtvrtek 16.června 2016 jsme opět ve školní družině vyhodnotili celoroční soutěž Družináček. Všechny děti dostaly sladké odměny. Věcné odměny si vybíraly podle získaných bodů. Absolutním vítězem z děvčat se stala Katka Habasová a z chlapců Petr Švéda. Gratulujeme. Děti si pochutnaly na dortu, který upekla maminka Marcela Axmannová. Moc děkujeme.

ŠDdružináček1601 ŠDdružináček1602

MDD ve školní družině.

Dne 2.6.2016 jsme ve ŠD oslavili MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ. Pro děti byly připraveny sportovní i vědomostní soutěže. Děti soutěžily ve smíšených družstvech od 1. do 4. třídy. Vysoutěžily si sladké odměny a drobné dárky. Při této příležitosti děkujeme paní Stanislavě Smrčkové ze Štíteckého infocentra, která nám pro výherce darovala věcné odměny. ŠD-DD16_01ŠD-DD16_02ŠD-DD16_03ŠD-DD16_04

Jíme zdravě a s chutí.

Ve středu 4.5.2016 do naší školní družiny přijela návštěva s interaktivním pořadem „Standa a Vanda“. Přednášku na téma „Jíme zdravě a s chutí“ nám nabídlo Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství. Zásady zdravého stravování, zdravou výživu, hygienu stravování a zdravý životní styl připomenuli dětem zábavnou a soutěživou formou Lukáš Čermák „Standa“ a Vlaďka Vohralíková „Vanda“ z Prahy. Děti si zasoutěžily, odpovídaly na otázky, plnily různé úkoly a na závěr si společně zazpívaly v doprovodu s kytarou. Z pořadu byly děti velmi nadšeny a už teď se těší na další setkání. ŠD316 ŠD317 ŠD318 ŠD319 ŠD320 ŠD321 ŠD322

Družináček 2014

18.6.2014 proběhlo ve školní družině vyhodnocení celodružinové soutěže Družináček. Všechny děti si podle umístění vybraly odměny. Zpestřením byla i sladká odměna v podobě dortů, které upekla paní Marcela Axmannová. Jménem všech zúčastněných dětí této mamince moc děkujeme.

1. oddělení2. oddělení

1. oddělení            2. oddělení

 Družináček 2014_5Družináček 2014_6Družináček 2014_3Družináček 2014_4