Základní škola Štíty

Seznam přijatých dětí do MŠ

OZNÁMENÍ Ředitel Základní školy a mateřské školy Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty, rozhodl v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Štíty, okres Šumperk, Školní 98, 789 91, Štíty, níže uvedeným uchazečům: Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 dle registračních čísel: 012014 přijat/a                   122014 přijat/a 022014 přijat/a                   132014 přijat/a 032014 přijat/a                  142014 přijat/a 042014 přijat/a                  152014 přijat/a 052014 přijat/a                   162014 přijat/a 062014 přijat/a                   172014 přijat/a 072014 přijat/a                  182014 přijat/a 082014 přijat/a                  192014 přijat/a 092014 přijat/a                   202014 přijat/a 102014 přijat/a                   212014 přijat/a 112014 přijat/a                   222014 přijat/a Zákonným zástupcům dětí, které nebyly přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015 bude rozhodnutí zasláno písemně. Zákonným zástupcům dětí, které byly přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2014/2015 se rozhodnutí nezasílá (zasílá se pouze na vyžádání) Poučení Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Štíty, okres Šumperk, rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje. Datum zveřejnění: 17. 6. 2014 Mgr. Pavel Dvořáček ředitel školy