Základní škola Štíty

Info a rozvrh žáků od pondělí 4.1.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás všechny zdravím a posílám info a rozvrh distanční výuky pro žáky 3. – 9. ročníku.

Žáky 1. a 2. tříd radostně přivítáme ve škole již od pondělí 4.1.2021. Žáci budou mít standardní rozvrh s úpravami, které se týkají omezení výuky HV a TV. Školní družina bude v provozu od 6:00 do 16:00 hod a žáci budou rozděleni do oddělení ŠD dle svých kmenových tříd. Upozorňuji na nutnost nošení roušek během výuky, o přestávkách i v ŠD pro žáky 1. a 2. tříd. Prosím tedy o dostatečné množství roušek i sáčků pro použité roušky. V případě potřeby je možné si roušku vyzvednout u třídní učitelky. Také žádám rodiče, aby své děti doprovázeli a vyzvedávali pouze před budovou školy a budovou ŠD. Děkuji.

Žáci 3. – 9. ročníků od pondělí 4.1.2021 přecházejí na distanční výuku z domova. Rozvrh on-line výuky je opět zaměřen na maximální kvalitu výuky, proto jsou žáci na výuku rozděleni do skupin a podskupin, aby jim byl zajištěn individuální přítup ke vzdělávání. V případě ztráty hesla do aplikace TEAMS kontaktujte třídní učitele, kteří žákům zajistí heslo nové. Třídní učitele je možné kontaktovat přes školní systém Bakaláři či přes e-maily pedagogů, které jsou umístěny na webu školy v odkaze Zaměstnanci. Přes Vánoce došlo k aktualizaci školního systému Bakaláři, v případě, že by z Vaší strany byly nějaké problémy s přihlášením do Bakalářů, tak mě prosím kontaktujte na mail: reditel@zsstity.cz

Žáci i v rámci distanční výuky mají nárok na dotovanou stravu. Oběd je možné si vyzvednout pouze do jídlonosiče a to jen v době od 10:00 do 10:30 hod ve ŠJ. Oběd je nutné si přihlásit či odhlásit na webu: www.strava. cz.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů či připomínek mě kontaktujte na mailu: reditel@zsstity.cz či tel. 583 440 166 nebo přes školní systém Bakaláři.

Moc Vám děkuji za Váš zodpovědný přístup, skvělou spolupráci a Vaši podporu.

Všem nám přeji krásný a úspěšný nový rok 2021 a hlavně, co nejvíce společných hodin se žáky ve škole.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

rozvrh on-line_výuka_3.-5.třída od 4.1.2021  rozvrh on-line_výuka_3.-5.třída od 4.1.2021

rozvrh on-line výuka pro II.st od 4.1.2021  rozvrh on-line výuka pro II.st od 4.1.2021