Základní škola Štíty

Rozvrh pro žáky I. a II. stupně od 7.12.2020

Dobrý den, vážení rodiče a milí žáci,

níže posílám rozvrh pro žáky školy od 7.12.2020. Prezenčně se nám do školy s radostí vrací žáci 7.B a 8.tříd. V týdnu od 7.12. do 11.12. 2020 přechází na distanční formu výuky žáci 6.A, 6.B a 7.A třídy. Žáci I. stupně a žáci 9.třídy pokračují v prezenční formě výuky ve škole. Prosím o dostatečný počet roušek pro děti a také tímto prosím rodiče, aby respektovali nařízení nevstupovat do budovy školy a ŠD. Vstup pouze v případě předem domluvené konzultace s pedagogy školy. Děkuji Vám tímto za Váš zodpovědný přístup a pochopení.

Školní družina a klub bude realizován i v tomto týdnu ve stejném režimu jako v týdnu minulém. Žáci jsou rozděleni po třídách, případně ročnících a provoz ŠD a ŠK je pouze pro žáky I. stupně.

Děkuji Vám za spolupráci a Vaši každodenní podporu.

Přeji všem pěkné a klidné adventní dny.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

rozvrh pro I. stupeň od 7.12.  rozvrh pro I. stupeň od 7.12.

rozvrh pro II.stupeň od 7.12.  rozvrh pro II.stupeň od 7.12.

distanční-výuka-pro-7.A, 6.A, 6.B od 7.12.  distanční-výuka-pro-7.A, 6.A, 6.B od 7.12.