Základní škola Štíty

Rozvrh on-line výuky pro žáky I. i II. stupně od 2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dle aktuálních informací MŠMT se návrat žáků do lavic prozatím odkládá, a proto budeme od 2.11.2020 pokračovat v distanční výuce všech žáků I. i II. stupně ZŠ.

Z důvodu, že nevíme, kdy budeme moci přejít opět na prezenční formu výuky ve škole, tak jsme naši současnou on-line výuku od 2.11.2020 ještě vylepšili s maximálním zaměřením na individuální přístup k žákovi a více jsme zařadili formy aktivních a motivačních činností, které maximálně nahradí školní prostředí v on-line podobě. Z tohoto důvodu jsme upravili dosavadní rozvrh hodin, dělíme žáky tříd do méně početných skupin a přitom jsme téměř nenavýšili počet hodin tříd. Žáci budou plnit povinné domácí písemné úkoly v podobném režimu jako ve škole, ale také budou mít možnost pracovat na dobrovolných úkolech dle jejich zájmu a vlastního výběru.

Toto vše směřuje k větší motivaci žáků ke vzdělávání, osobnímu pokroku, zodpovědnosti za své studijní výsledky a sebekázni v rámci nastavení si pravidel denního režimu. Hodnocení veškerých úkolů, aktivit, prezentací bude mít formu MOTIVAČNÍ, abychom naše žáky maximálně podpořili v jejich on-line studiu a distanční výuce.

Žáci získají veškeré informace k novým rozvrhům, rozdělení žáků do skupin od svých třídních učitelů. Zde najdete rozvrhy všech tříd I. a II. stupně ZŠ včetně skupin (sem = celá třída či skupina jazyků jednoho vyučujícího, I. a II. = dělení třídy do skupin, 1. a 2. = dělení skupiny do podskupin).

Velice si vážím zodpovědného přístupu všech žáků i rodičů k povinné distanční výuce a oceňuji i každou zpětnou vazbu, připomínky, podněty ze strany žáků i rodičů.

Děkuji všem za skvělou spolupráci a vzájemnou podporu.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

nový-rozvrh-on-line_I.st_   nový-rozvrh-on-line_I.st_

nový rozvrh on-line _II.st  nový rozvrh_on-line _II