Základní škola Štíty

ROZVRH on-line výuky pro I. i II. stupeň od středy 14.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

níže Vám posílám rozvrh distanční výuky pro I. i II. stupeň ZŠ. Rozvrh je platný od zítřka 14.10.2020. Prosím o důkladné dodržení začátku a konce výuky. Časový harmonogram každé hodiny je umístěn v rozvrhu u každé hodiny. Žáci mají také dostatečný prostor na přestávky mezi on-line výukou. Přeji všem hodně úspěchů a optimismu ke společné práci. Děkuji.

Rozvrh on-line_výuka_I.st     Rozvrh on-line výuka_I.st

Rozvrh-on-line-výuka_II.st_  Rozvrh-on-line-výuka_II.st_

Dále ještě posílám info ke školnímu stravování:

Vážení rodiče,

tímto bych Vám ráda poslala info k obědům ve školní jídelně. Žáci I. i II.stupně, kteří se účastní distanční výuky mají nárok na dotovanou stravu. Přihlašování a odhlašování obědů provádí rodiče přes webové stránky: www.strava. cz, v případě, že nepůjde internet je možné poslat sms vedoucí školní jídelny, tel. číslo: 739 475 171.

Přihlášky a odhlášky obědů musí být provedeny do 12:30 hod předešlého dne. Ti žáci, kteří budou mít uvedenou absenci distanční výuky v třídní knize (nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody aj.) nárok na dotovanou stravu nemají a obědy se musí včas odhlásit. V případě, že se žák nebude účastnit distanční výuky, bude mít absenci, tak při neodhlášení obědů rodič provede doplatek za neodhlášenou stravu ve výši – 40,- Kč. Doplatek se nedoplácí pouze v první den absence žáka.

Obědy pro žáky za dotovanou cenu během distanční výuky bude možné odebírat pouze do jídlonosiče v době od 10:00 do 10:30 hod. Tato změna výdeje obědů do jídlonosiče se týká pouze žáků ZŠ a jedná se o přestávku v době distanční výuky, kterou žáci mohou využít k výdeji obědů do jídlonosiče.

V týdnu od 26.10. do 30.10. 2020 (doba volných dnů, státního svátku a podzimních prázdnin) bude všem žáků automaticky oběd odhlášen vedoucí školní jídelny.

Na 2.11.2020 – den slíbeného návratu do školy – si musí každý nahlásit oběd samostatně a samozřejmě sledovat možné změny v nástupu do školy či v pravidlech odebírání školních obědů. O všech změnách budete včas informováni ředitelkou školy přes Bakaláře a na webu školy: www.zsstity.cz

Děkuji Vám za podporu, spolupráci a Váš zodpovědný přístup.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy