Základní škola Štíty

Rozvrh hodin pro žáky I. i II. stupně od 30.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

jsem velice ráda, že většinu žáků naší školy budu moci znovu přivítat od pondělí 30.11. 2020 zpět ve školních lavicích. Žáci 7.B třídy a 8.tříd budou v týdnu od 30.11. do 4.12. 2020 pokračovat v distanční výuce s upraveným rozvrhem (viz níže) on-line výuky – (zapsáno červeně) a distanční výuky – písemné úkoly, prezentace, dobrovolné aktivity v rámci různých předmětů (zapsáno modře).

Žáci celého I. stupně a žáci obou 6.tříd, 7.A třídy a 9.třídy se navrací v týdnu od 30.11. do 4.12.2020 zpět k prezenční výuce ve škole. Také tyto třídy mají upravený rozvrh (viz níže), abychom zajistili všechny požadavky MŠMT o zákazu míchání tříd a zrušení výuky HV a TV (žáci I. stupně mají v rozvrhu místo těchto předmětů TH, kde budou vyučující zařazovat preventivní témata či různé formy opakování v rámci různých předmětů dle nutnosti. Žáci II. stupně mají v rozvrhu místo těchto předmětů Zdr a také zde vyučující zařadí preventivní témata či různé formy opakování dle nutnosti), zrušení sportovních kroužků či kroužku, kde dochází k míchání žáků z různých tříd. Zrušena bude i logopedie.

Na druhou stranu nechceme žáky I. stupně ochudit o Mikuláše, proto dne 4.12.2020 žáci 9.třídy připraví v malých skupinkách krátkou MIKULÁŠSKOU NÁVŠTĚVU v rouškách u žáků I. stupně, vše bude v souladu zvýšených hygienických opatření a nařízení.

Školní družina bude v provozu od 30.11. 2020 od 6:00 hod do 16:00 hod. Žáci od 1. do 4. třídy budou v odděleních rozděleni dle ročníků, aby nedocházelo k míchání ročníků. Žáci 1. a 2. třídy budou umístěni v 1. a 2. oddělení v budově ŠD, žáci 3.třídy budou trávit odpolední pobyt v rámci ŠD ve své kmenové třídě v budově školy a žáci 4.A a 4.B docházející do školní družiny budou umístěni v jazykové učebně v I. patře v přístavbě v budově školy. Ranní ŠD od 6:00 hod bude dle stejných kritérií. Žáci 1. a 2. třídy v 1. a 2. oddělení v budově ŠD, žáci 3.třídy ve své kmenové třídě a žáci 4.A a 4.B budou trávit ranní ŠD v malé počítačové učebně v I. patře v přístavbě v budově školy.

Školní klub bude v provozu pouze pro žáky 5.třídy. Od 30.11. 2020 od 6:00 hod do 16:00 hod. Ranní školní klub pro žáky 5. třídy bude ve velké počítačové učebně v I. patře školy a odpolední školní klub pro žáky 5.třídy bude ve 3.oddělení v budově školní družiny.

Dále informuji rodiče o včasné nahlášení obědů pro žáky a také povinnost připravit všem dětem I. i II. stupně 2-3 ks roušek a sáček na použité roušky. Dále je důležité, aby žáci ze Štítů docházeli do školy nejdříve v 7:15 hod. Dojíždějící žáci půjdou ze šaten přímo do svých tříd, kde bude od 6:45 hod zajištěn dohled.

Děkuji Vám všem za Váš zodpovědný přístup, podporu a spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

rozvrh pro I.stupeň od 30.11.  rozvrh pro I.stupeň od 30.11.

rozvrh pro II.stupeň od 30.11.    rozvrh pro II.stupeň od 30.11.

distanční-výuka-pro-7.B-a-8.ročník-od-30.11.    distanční-výuka-pro-7.B-a-8.ročník-od-30.11.