Základní škola Štíty

Rozvrh distanční výuky pro 8. a 9. ročník

Vážení rodiče, milí žáci,

níže posílám rozvrh distanční výuky pro 8. a 9. ročník.

V pondělí a středu budou žáci mít tzv. on-line výuku přes aplikaci Teams. V další dny dostanou písemnou práci či video výuku od vyučujících dle daného rozvrhu. Tuto práci budou vypracovávat samostatně v dopoledních hodinách. V případě, že budou žáci potřebovat nějaké info od vyučujícího mohou se s ním spojit přes aplikaci Teams – chat nebo poslat e-mail. Všechny e-mail adresy jsou na webu školy: www.zsstity.cz – Zaměstnanci. Veškeré písemné úkoly budou ukládány přes aplikaci Teams. V případě technických problémů dejte prosím info třídnímu učiteli přes e-mail, Bakaláře či telefonicky. Třídní učitelé zajistí materiály a zápisy v rámci všech předmětů v tištěné podobě. Na předání úkolů v tištěné podobě je potřeba se s třídním učitelem předem domluvit.

Děkuji Vám za spolupráci a přeji Vám pěkné a klidné dny.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

rozvrh_distancní_výuka

rozvrh_distancní_výuka