Základní škola Štíty

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Dny volna v prosinci

Oznamuji, že ze závažných provozních důvodů a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., vyhlašuji na dny 21. a 22. prosince 2015 volné dny pro žáky základní školy. Vyučování tak bude ukončeno v pátek 18. prosince.

            Důvodem je realizace výměny oken ve zbývajících učebnách budovy základní školy v tyto dny a navazujících vánočních prázdninách.

V případě zájmu zákonných zástupců bude 21. – 22.12. 2015 v provozu jedno oddělení školní družiny.

Miloš Harnych, ředitel