Základní škola Štíty

PRVNÍ POMOC ŽIVĚ – RODIČ ZÁCHRANÁŘ

Dne 20.6.2019 ZŠ a MŠ Štíty pořádá projektový den PRVNÍ POMOCI. V rámci tohoto projektového dne jste srdečně zváni na akci: PRVNÍ POMOC ŽIVĚ PRO RODIČE A VEŘEJNOST

Program bude realizován v budově ZŠ pod vedením profesionálních záchranářů z První pomoc živě: www.prvnipomoczive.cz a vychází z modelu: PRVNÍ POMOC ŽIVĚ: RODIČ ZÁCHRANÁŘ aneb zážitky, které mohou zachránit život. Akce je kapacitně omezena: cca 20 – 25 účastníků.  Přihlásit se můžete pomocí návratek (obdrželi žáci školy) či telefonicky 583 440 176.

PROGRAM: od 15:00 hod do cca 18:00 hod

TEORIE

-zásady při poskytování první pomoci,

-pomoc v život ohrožujících stavech,

(reálné nahrávky z dispečinku 155, kazuistiky, audio – video).

PRAXE

-nácvik resuscitace u dospělého a dítěte, zotavovací poloha, prostor pro dotazy.

Celá akce je financována z projektu prevence ZŠ a MŠ Štíty: „DĚTI DĚTEM, VŠICHNI SPOLU, TVOŘÍME SI ZDRAVOU ŠKOLU“

Tento projekt byl podpořen v rámci dotačního řízení MŠMT na podporu primární prevence rizikových projevů chování pro rok 2019.

Nikdy nevíte, do jaké situace se dostanete. Buďte na ni připraveni a zachraňte to nejcennější – lidský život.

plakat_prvni_pomoc

návratka – První pomoc – rodiče