Základní škola Štíty

PROJEKTOVÝ DEN SE SKAUTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V pátek 22.11. navštívili druhé oddělení školní družiny SKAUTI ZE ŠTÍTŮ Z ODDÍLU HLEDAČI (družina mladších).

Vyprávěli dětem o skautingu, co vše na schůzkách dělají, co se učí, ale hlavně je seznámili s akcemi, kterých se účastní, aby pomohli jiným (např. Věncování v Olomouci, Sbírka hraček do nemocnic, Kapka na benzice…). Přednesli dětem i skautský slib.

Děti si pod vedením skautů vyrobily vánoční dekoraci, utkaly se v piškvorkách a zahrály si kolektivní hry. Některé hry děti neznaly (např. Hututu) a oblíbily si je. Na závěr ukázali skauti dětem fotky z brigád, z prvního a posledního ohně a ze skautského tábora.

Děti se se skauty rozloučily předáním hraček, které věnovaly dětem do nemocnic. Dále jim předaly cedulku, kterou pro skauty vyrobily do jejich nové klubovny.

Moc skautům děkujeme za jejich návštěvu a doufáme, že nebyla poslední.