Základní škola Štíty

Přírodovědný kroužek

Žáci naší školy navštěvující Přírodovědný kroužek se aktivně seznamovali s odpady. Dozvěděli se, co to odpady jsou, odkud se berou, jakých odpadů po nás zůstává nejvíce, jak se s nimi nakládá, co se do kterých kontejnerů třídí atd.
V dalších hodinách se pak snažili přinesené odpady zužitkovat a vytvořit z nich např. zvíře, postavu…Některým se dařilo více, jiným méně, ale podstatné bylo, že je to bavilo.
Jak se jim to povedlo, můžete posoudit sami!