Základní škola Štíty

Překvapení v hodině hudební výchovy

Překvapení v hodině hudební výchovy

Na hodinu hudební výchovy si pro nás paní učitelka Kristková přichystala překvapení.  Řekla nám pouze dvě indicie, že budeme v uzavřeném prostoru a bude tam na nás čekat mladý člověk.

V šatně jsme se oblékli a nedočkavě vyrazili za naším překvapením.  Paní učitelka nás zavedla do štíteckého kostela, kde na nás čekal varhaník Petr Haltmar – pro skauty zvaný Krtek. Paní učitelka nám rozdala pracovní listy, které si pro nás připravila. Do těch jsme si zapisovali informace o tomto hudebním nástroji. Varhany jsou největší a nejsložitější hudební nástroj  (královský), řadí se mezi dechové vícehlasé nástroje. Tóny se tvoří v dřevěných a kovových píšťalách chvěním kovových jazýčků. Pak začala samotná prohlídka varhan zevnitř i zvenku. Petr  nám ukázal, jak varhany fungují. Píšťaly, které byly všelijakých rozměrů od nejmenších po největší vydávaly nádherné zvuky. Vysvětlil nám, jak se tento nástroj poháněl v dobách, když nebyla elektřina. Dále nás seznámil například kolik mají štítecké varhany pedálů a klaviaturu a jak se na varhany hraje.

Po výkladu paní učitelka navrhla, že by nám mohl zahrát nějakou skladbu. Tak tedy zahrál „Stín katedrál.“ Bylo to nádherné zakončení naší hodiny. Doufám, že si to někdy zopakujeme.

za 5. třídu Eliška Pecháčková

?????????? ?????????? ?????????? ??????????