Základní škola Štíty

Nový školní rok

Nový školní rok

Nový školní rok zahajujeme v pondělí  4. září 2017  v 7:30  v jednotlivých třídách. 

Provoz školní družiny začíná v 6:00  hod.

V úterý 5. září  2017 bude vyučování v kompetenci třídních  učitelů:

            I. stupeň 4 vyučovací hodiny, 

            II. stupeň 5 vyučovacích  hodin.

Ve  středu 6. září  2017 začíná  vyučování podle rozvrhu od 3. vyučovací  hodiny.