Základní škola Štíty

Noc kostelů – přespání ve školní družině

Noc kostelů – přespání ve školní družině

V pátek 9. června 2017 se dobrovolníci z řad 3. oddělení školní družiny zapojili do celorepublikové akce Noc kostelů. Při této příležitosti jsme navštívili a prozkoumali kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech.

Sešli jsme se v 17 hodin před budovou školní družiny, kde jsme netrpělivě vyhlíželi posledního účastníka, abychom se mohli všichni společně přemístit do herny, kde jsme měli strávit noc. Jakmile se nám podařilo vybalit si veškeré potřebné věci, například naše plyšové kamarády, seznámila nás paní vychovatelka se vším, co nás čeká a nemine. Jelikož mnozí z nás nikdy v kostele nebyli, tak bylo na místě si říct, jak se máme chovat, co se smí a co naopak nesmí.

Když jsme dorazili na farní zahradu, přivítal nás stánek s dobrotami, kde jsme se malou chvíli zdrželi. Než jsme se stačili více rozkoukat, přivítala nás paní Eva Pecháčková a nabídla nám k ochutnání výborné koláčky, muffiny a nebo i jablečný závin.

Posilněni výbornou svačinou jsme se vrhli na průzkum kostela. Bylo to pro nás zcela nové prostředí a tak bylo na místě spousta dotazů, na které nám trpělivě odpovídala paní vychovatelka, ale také paní Ivana Valentová. Když jsme důkladně prozkoumali kostel, čekalo nás velké překvapení. Opět se nás ujala paní Eva Pecháčková, která nám přišla poděkovat za náš výrobek, který zkrášlil prostor kostela. Jako poděkování nám bylo umožněno shlédnout kostelní varhany. Byl to nezapomenutelný zážitek, který se všem líbil. A protože čas pokročil, přišla na řadu tolik očekávaná cesta za pokladem. Na této cestě nás čekalo několik soutěžních otázek, na které jsme hledali odpovědi v prostoru kostela. Všem se podařilo na tyto všetečné otázky nalézt odpovědi, a proto každý z nás poklad nalezl a získal. A protože cesta za pokladem byla namáhavá, tak nám všem vyhládlo. Proto jsme se vydali zpět do družiny, abychom si opekli k večeři buřtíky.

Po vydatné večeři jsme se vrátili opět do kostela, kde jsme si poslechli závěrečnou část koncertu skupiny MADALEN. A pak následovalo překvapení v podobě trubačů, kteří celou akci ukončili troubením z kostelní věže. Byl to velice emotivní zážitek, který se všem líbil.

Všechny děti zcela znavené a plné dojmů a nezapomenutelných zážitků se vrátily do školní družiny, kde ulehli do svých spacáků a ihned usnuli.

Celou akci jsme ukončili v sobotu společnou snídaní, volbou miss plyšák a zhlédnutím pohádky. Úderem 10. hodiny jsme se všichni rozešli domů.

Všem, kteří nám věnovali svůj čas a energii bychom tímto chtěli moc a moc poděkovat. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek a již nyní se těšíme na příští Noc kostelů.

Za 3. oddělení školní družiny napsala Iveta Slaninková, vychovatelka