Základní škola Štíty

Návrat žáků do školy, nově až od pondělí 30.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci,

dle posledních aktuálních info z MŠMT bude návrat žáků o týden posunutý, tedy až od pondělí 30.11.2020, což je převážně důsledkem nepřipravenosti škol začít s výukou dle požadavků MŠMT. Tento důvod není případ NAŠÍ ŠKOLY. My jsme skvěle připraveni i na dřívější návrat žáků. Na druhou stranu samozřejmě plně akceptuji rozhodnutí MŠMT, a proto uvítáme naše žáky zpět ve škole od 30.11.2020.

U 1. a 2. ročníků se nic nemění a žáci pokračují v prezenční výuce ve škole ve stejném režimu, který byl zaveden od 18.11.2020. Co se týká ostatních žáků, tak zbylé třídy I. stupně a žáci 9. třídy nastoupí k prezenční výuce ve škole od pondělí 30.11.2020 a budou do školy docházet pravidelně bez střídání týdnů. Žáci 6., 7. a 8. tříd nastoupí ke střídavé formě výuky a to od 30.11.2020. V tomto týdnu do prezenční výuky ve škole nastoupí žáci 6. a 7. tříd a žáci 8. tříd budou pokračovat v distanční výuce z domácího prostředí. V dalším týdnu od 7.12.2020 k prezenční výuce ve škole nastoupí žáci 8. tříd a žáci 6. a 7. tříd přejdou v tomto týdnu opět na distanční výuku z domácího prostředí. Rozvrhy budou žákům poslány třídními učiteli během příštího týdne, rozvrhy umístím také na web školy a pošlu Vám přes Bakaláře.

Info týkající se chodu školní družiny a školního klubu ještě upřesním na webu školy, jakmile budu vědět více info z MŠMT.

Děkuji Vám za pochopení, Váš zodpovědný přístup a skvělou spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy