Základní škola Štíty

Návrat našich BENJAMÍNKŮ -žáků 1. a 2. ročníku zpět do školy od 18.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dle aktuálního vyjádření MŠMT od středy 18.11.2020 se do školy k prezenční formě výuky navrátí žáci 1. a 2.ročníku I. stupně ZŠ.

Počet žáků ve třídách 1. a 2. ročníku zůstane beze změn. Začátek výuky vždy od 7:30 hod a konec výuky dle rozvrhu tříd od 1.9.2020. Školní družina bude od 18.11. 2020 v provozu ráno od 6:00 hod do 16:00 hod. V klasickém provozu bude také školní jídelna pro žáky 1. a 2. ročníku, kteří dochází na oběd do školní jídelny. Prosím rodiče o včasné přihlášení obědů pro žáky 1. a 2. ročníku, kteří půjdou na oběd už 18.11.2020.

Důležité upozornění se týká roušek, které jsou povinné pro žáky 1. a 2. ročníku při výuce ve třídě i o přestávkách na chodbách školy či v odděleních školní družiny. Připravte dětem 2-3 roušky a igelitový sáček pro použitou roušku. V případě, že by dítě roušku zapomnělo, může si novou roušku vyzvednout u třídního učitele.

V případě Vašich dalších dotazů se na mě můžete obrátit přes školní systém Bakaláři nebo napsat na mail: reditel@zsstity.cz

Děkuji Vám za Váš zodpovědný přístup a skvělou spolupráci.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy