Základní škola Štíty

Mladí elektrotechnici ze základní školy získali certifikáty

Mladí elektrotechnici ze základní školy získali certifikáty

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 proběhla v Základní škole a mateřské škole Štíty významná událost. Kromě pololetního vysvědčení zde starosta města pan Bc. Jiří Vogel, ředitel společnosti Klein Automotive, s.r.o. Ing. Radek Hansmann, ředitel ZŠ Štíty PaeDr. Miloš Harnych a ředitel VOŠ a SPŠ Šumperk Ing. Petr Vepřek předali 15 žákům školy certifikáty za úspěšné absolvování dvouměsíčního kurzu elektrotechniky. Pan Ing. Radek Hansmann navíc žákům předal hodnotné ceny.

Žáci obdrželi certifikát za úspěšné plnění různorodých zadání během kurzu elektroniky, který probíhal na Základní škole Štíty pod vedením učitelů odborných předmětů elektrotechniky z VOŠ a SPŠ Šumperk – Ing. Miroslavem  Haltmarem a Ing. Jaroslavem  Drexlerem.  Při práci žákům rovněž významně asistoval Lumír Kratochvíl, student 2. ročníku oboru elektrotechnika VOŠ a SPŠ Šumperk.  Kurzu se účastnilo celkem 15 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku školy, kteří si v rámci kurzu mimo jiné osvojili tyto dovednosti: pájet součástky na DPS (desky plošných spojů), rozpoznávat důležité komponenty a měřit je pomocí elektronických diagnostických přístrojů. Žáci si také vyrobili dva výrobky – elektronický vánoční stromeček a bezdrátový detektor napětí.  Všem se velice dařilo a jejich výrobky byly plně funkční.

Mezi VOŠ a SPŠ Šumperk a ZŠ Štíty tak byla zahájena perspektivní dlouhodobá spolupráce zaměřená na rozvoj technických dovedností žáků.

Žákům ZŠ Štíty přeji mnoho úspěchů v další činnosti.

Ing. Miroslav Haltmar

elektrotechnici 2 elektrotechnici 3 ??????????