Základní škola Štíty

Mimořádné opatření od 10.9.2020 – roušky ve škole

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás touto cestou informovala o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týká POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY ČI JINÉ KRYTÍ ÚST A NOSU ve všech vnitřních prostorách budov.

Dle daného nařízení děti MŠ a pedagogové MŠ roušky či jiné krytí úst a nosu povinně nosit nemusí. Žáci ZŠ, ŠD a pedagogové mají povinnost nosit roušku či jiné krytí úst a nosu ve společných prostorách školy – na chodbách, v šatnách, školní jídelně, na toaletách atd. Ve třídách či odděleních ŠD není povinnost nosit roušku či jiné krytí úst a nosu.

Žádám Vás tedy, aby od čtvrtka 10.9.2020 měli žáci ZŠ ve škole vždy 2ks roušek a igelitový sáček pro použitou roušku. Děkuji Vám všem za spolupráci. Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Více info najdete v příloze – Mimořádné opatření od 10.9.2020

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani