Základní škola Štíty

MIKULÁŠ

MIKULÁŠ

Dne 5.12 do naší školy zavítal Mikuláš se svojí družinou- anděly a čerty. Náplní letošního roku bylo navštívit všechny třídy ZŠ, MŠ a udělat radost v Domově pro seniory.

První jsme zavítali na první stupeň naší školy. Hodné děti jsme odměnili lízátky a bonbóny, zlobivé děti musely říct básničku nebo zazpívat písničku, aby odčinily svoje hříchy. Poté, co si Mikuláš vyslechl básničky, nejčastěji směřované k jeho osobě, obešli andílci třídu a všechny děti dostali bonbón. Po prvním stupni jsme zavítali do MŠ, kde se na nás těšili. Zlobivé děti musely odříkat básničku a podepsat listinu pro zlobivé děti, které se chtějí polepšit. Při odchodu andílci odměnili děti bonbóny. Poslední Mikulášovou zastávkou byl Domov pro seniory. Protože bychom se do pokojů nevešli všichni, tak nás šlo pouze osm – Mikuláš, tři andělé a čtyři čerti. Navštívili jsme každý pokoj, předali balíčky a popřáli krásné Vánoce. Několik paní nám řeklo i básničku. Což nás velmi potěšilo.

Mikuláš a jeho družina si akci velmi užila. Dětem i seniorům jsme udělali radost a zlobivé děti jsme postrašili. Děkujeme paní učitelce Haltmarové za to, že nám s celou akcí pomohla a nafotila památeční fotky.

9. třída