Základní škola Štíty

Přehled akcí

 

ŘÍJEN

florbal – turnaj smíšených družstev Postřelmov        5.10.

stolní tenis – okrskové kolo

ovocný den         20.10.

Halloween – organizuje  8.ročník  31.10.

 

LISTOPAD

Dopoledne s rodiči – 1.+ 2.vyuč.hod

florbal dívky kat. IV. – okrskové kolo

florbal chlapci kat. IV. – okrskové kolo

informační den pro rodiče

 

PROSINEC

prodej Vánoční hvězdy

Čert a Mikuláš ve škole – organizuje  9. ročník       5.12.

Vánoční koncert Králíky pro I. st.

koncert ZUŠ Štíty   pro I. st.

kino Zábřeh pro II. st.

školní kolo olympiád – český jazyk

 

LEDEN

lyžařský výcvik – 7. ročník

školní kolo olympiád – cizí jazyky

 

ÚNOR

lyžařský výcvik – 5. ročník

předtaneční a společenská výchova pro zájemce 8.ročník

Valentýn ve škole  –  organizuje 7. roč.        14.2.

školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň

zahájení povinné plavání  pro  3. a 4. ročník

 

BŘEZEN

Vítání jara ve škole – organizuje 5. ročník

Pythagoriáda   – školní kolo

Matematický klokan   – školní kolo

Dětský karneval

vybíjená  – okrskové kolo

halová kopaná   – okrskové kolo

 

DUBEN

informační den pro rodiče

zápis do 1. ročníku      12.4.

Divadlo  Olomouc (II. st., zájemci)

 

KVĚTEN

Květinový den  –  organizuje  9. ročník

beseda – Hasičský sbor  pro  2. a 6. ročník

fotografování tříd

2. třídnický den + Dopoledne s rodiči

dopravní hřiště – 4. třída

Den rekordů Králíky

Archimediáda –  školní kolo

beseda ÚP  pro  8. ročník

Mc Donald Cup –  okrskové kolo

Divadlo v anglicko – českém zpracování

sběr papíru

 

ČERVEN

Den otevřených dveří

minikopaná  –  okrskové kolo

cyklozávod Rampušáček

soutěžní den pro I. st. + MŠ  –  organizuje 6. ročník

Projekt prevence: Prožitková první pomoc pro 9.roč.

závěrečné slavnostní rozloučení se školním rokem        27.6.