Základní škola Štíty

Přehled akcí

Přehled akcí školní rok 2018 – 2019

ŘÍJEN

florbal – turnaj smíšených družstev Postřelmov        5.10.

stolní tenis – okrskové kolo

ovocný den         20.10.

Halloween – organizuje  8.ročník  31.10.

 

 

LISTOPAD

Halloween ve škole   2.11.

Florbal dívky, okrskové kolo   9.11.

Sběr papíru     12. – 13.11.

Dějepisná olympiáda, školní kolo    16.11.

Schůzka s rodiči žáků 9.ročníku – možnosti dalšího studia,

prezentace středních škol          20.11.

Informační den pro rodiče

Exkurze SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk pro 8. ročník    23.11.

Florbal mladší chlapci, okrskové kolo   29.11.

 

PROSINEC

Prodej Vánoční hvězda    3. a 4.12.

Čert a Mikuláš ve škole     5.12.

Dopoledne s rodiči – 1.a 2.vyučovací hodina     7.12.

Recyklace hrou, program pro všechny ročníky         14.12.

Vánoční koncert ZUŠ Štíty pro MŠ a 1. – 6. ročník     18.12.

Pingpongové show           19.12.

  1. třídnický den, vánoční besídka 21.12.

Děti dětem, děti všem: Vánoce ve škole, připravuje 3. ročník      21.12.

Školní kolo olympiády český jazyk

 

LEDEN

Kino Zábřeh pro II. stupeň

Lyžařský výcvik pro 7.ročník    28. – 31.1.

Školní kolo olympiády cizí jazyky

Plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník – zahájení 31.1.

 

ÚNOR

Lyžařský výcvik pro 5. ročník

Předtaneční a společenská výchova – 8.ročník

Valentýn ve škole

Školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň

 

BŘEZEN

Děti dětem, děti všem: Vítání jara ve škole, připravuje 5. ročník

Den učitelů ve škole, připravuje 2. ročník

Pythagoriáda a Matematický klokan, školní kola

Vybíjená, okrskové kolo

Halová kopaná, okrskové kolo

 

DUBEN

Informační den pro rodiče

Souboj čtenářů

Den Země, připravuje 4. ročník

Zápis do 1. ročníku      11.4.

 

KVĚTEN

Květinový den  –  organizuje  9. ročník

Beseda – Hasičský sbor  pro  2. a 6. ročník

Fotografování tříd

  1. třídnický den + Dopoledne s rodiči

Dopravní hřiště pro 4. ročník

Den rekordů Králíky

Archimediáda, školní kolo

Beseda ÚP  pro  8. ročník

testy SCIO modul A pro zájemce 8. ročník

Mc Donald Cup –  okrskové kolo

Sběr papíru

 

ČERVEN

Den otevřených dveří       4.6.

Minikopaná  –  okrskové kolo

Závěrečné slavnostní rozloučení se školním rokem        26.6.

Slavnostní předání vysvědčení absolventům základní školy 27.6.