Základní škola Štíty

Informace pro rodiče dětí I. stupně ZŠ, kteří spadají do kategorie vybrané profese IZS

Vážení rodiče,

dle aktuálního nařízení MŠMT mají žáci I. stupně (v příštím týdnu od 12.4.2021 by se toto týkalo žáků 2. třídy, 3. třídy a 5. třídy) rodičů vybraných profesí IZS zapsané k základnímu vzdělávání na ZŠ a MŠ Štíty možnost dopoledne i odpoledne docházet prezenčně do ŠKOLNÍ DRUŽINY ČI ŠKOLNÍHO KLUBU, i když mají v daném týdnu distanční formu výuky. Na tyto děti se vztahují veškerá pravidla jako žáky prezenční výuky = povinné testování 2x týdně, nošení chirurgických roušek (více info viz předchozí mail). V případě Vašeho zájmu bude potřeba, abyste ředitelce školy doložili POTVRZENÍ OD ZAMĚSTNAVATELE, že tuto vybranou profesi vykonáváte. Dle zájmu je možné dětem navštěvujícím dopoledne školní družinu či školní klub přihlásit i oběd, na pondělí 12.4.2021 do pátku 9.4.2021 do 12:30 hod.

Nahlaste prosím Vaše děti, které by v příštím týdnu docházely prezenčně do školní družiny či školního klubu, protože rodiče pracují ve vybraných profesích IZS ředitelce školy na mail: reditel@zsstity.cz  s nástupem v pondělí 12.4.2021 nejpozději v pátek 9.4.2021 do 15:00 hod.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Vybrané profese dle manuálu MŠMT

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, neboopedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  • příslušníci ozbrojených sil,
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky.