Základní škola Štíty

Informace pro žáky a rodiče žáků ZŠ k výuce od pondělí 21.6.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 21.6.2021 nedochází k žádným změnám. Všichni žáci I. i II. stupně pokračují v prezenční formě výuky ve škole.

Všichni žáci budou již testováni pouze 1x týdně antigenním testem. Testování bude probíhat vždy v pondělí či v první den, kdy přijde žák do školy. Více info k testování, včetně videa a letáků najdete níže.

Všichni žáci I. i II. stupně  již nemusí nosit chirurgickou roušku během výuky, ale během přestávek je rouška stále povinná. Dle zvážení zajistěte dětem více chirurgických roušek a sáček na použitou roušku.

Všichni žáci budou pobývat ve svých kmenových třídách.

Od pondělí 21.6.2021 žáci I. i II. stupně končí výuku dle programu třídnických hodin, školních a mimoškolníh aktivit. Více info posláno přes školní systém Bakaláři.

Školní družina i školní klub (včetně ranního školního klubu i pro žáky II.stupně) budou plně v provozu od 6:00 do 16:00 hod, žáci dle nařízení MŠMT už nemusí být v tzv. homogenních skupinách, ale budou rozděleni do oddělení ŠD a ŠK dle seznamu od září 2020.

Školní jídelna bude pro žáky plně v provozu. Upozorňuji na včasné přihlášení obědů na www.strava.cz.

 

INFORMACE K TESTOVÁNÍ

Žáci v prezenční formě výuky ve škole budou povinně testováni antigenními testy – jedná se o tzv. samoodběrové testy, učitel pouze dohlíží na provedení testu a vede registraci. Žáci, kteří budou docházet do ranní ŠD od 6:00 hod budou provádět samotestování za dohledu vychovatelky ŠD již v ranní ŠD. Ve škole se poté již v ten den testovat nebudou. V případě pozitivity platí všechna pravidla viz níže. Rodiče mohou, dle zájmu, být přítomni u testování žáků. Rodiče musí mít vždy při vstupu do ZŠ a ŠD respirátor FFP2 a provést důkladnou dezinfekci rukou.

Žádám tímto rodiče všech žáků v prezenční formě výuky, aby nahlásili třídním učitelkám aktuální telefonní čísla. V případě, že by u žáka byla v den testování (pondělí či první den příchodu žáka do školy) zjištěna pozitivita na Covid-19, bude dítě izolováno a zákonný zástupce okamžitě telefonicky informován o pozitivním výsledku testu. Dítě v doprovodu rodiče či jiné pověřené osoby opustí prostory ZŠ, bude mu vydáno potvrzení o pozitivním testu a dále bude rodič kontaktovat dětského lékaře a dítě bude posláno na potvrzující PCR test. Ostatní žáci třídy mohou ve výuce pokračovat a o dalším postupu (možný přechod celé třídy do karantény) poté rozhodne krajská hygienická stanice Olomouc dle výsledku PCR testu žáka. V případě pozitivity u PCR testu přejde dítě do karantény a dále dle pokynů lékaře. V případě negativity PCR testu rodiče toto prokáží třídní učitelce a žák může druhý den pokračovat ve výuce.

Žáci, které již prodělali onemocnění Covid-19 a zákonní zástupci mohou prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře) datum prvního dne PCR testu potvrzujícího pozitivitu na Covid-19 se dále po dobu 180 dnů nemusí v ZŠ testovat (od pondělí 24.5.2021). Toto potvrzení musí přinést třídní učitelce před samotným testováním.

Testování se neprovádí u žáků, které doloží negativní výsledek RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.,a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID19.

Žáci, kteří budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění nesmí v ZŠ pobývat a nebudou se moci účastnit testování. Prosím rodiče, aby zodpovědně sledovali zdravotní stav svého dítěte. Děkuji.

Žáci, kteří nepodstoupí testování, nesmí v ZŠ pobývat, jejich absence bude řádně omluvena a žáci přejdou na částečnou distanční výuku (bez pravidelné on-line výuky, do Teams budou umístěny pracovní listy a jiné písemné úkoly).

Pevně věřím tomu, že se nám společně podaří pro naše žáky zajistit tvůrčí a příjemné prostředí ZŠ a ani testování nám toto nijak nenaruší. Naše priorita je bezpečnost dětí a minimalizace nepříjemných zážitků, proto uděláme maximum, aby děti testování zvládly v pohodě a bez stresu a za Vaší podpory, důvěry a spolupráce vše jistě úspěšně zvládneme.

 

Vaše další dotazy, prosím, posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo telefonicky: 601 525 269

Děkuji Vám za Vaši podporu, spolupráci a zodpovědný přístup.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

Video – testování