Základní škola Štíty

Informace pro rodiče žáků ZŠ k výuce od pondělí 19.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolte mi, abych Vás více detailněji informovala o výuce žáků ZŠ od pondělí 19.4.2021.

Dle MŠMT se prezenčně do školy vrací pouze některé třídy prvního stupně, je zavedena tzv. rotační výuka (týden prezenční výuka ve škole a týden distanční výuka doma). V týdnu od 19.4. do 23.4.2021 se prezenčně do školy vrací žáci 2. třídy, 3.třídy a 5.třídy. Žáci budou ve svých kmenových třídách. Školní družina i školní klub budou plně v provozu od 6:00 do 16:00 hod, žáci tříd se nesmí míchat, budou rozděleni dle počtu do samostatných oddělení ŠD a ŠK. Rozvrh hodin vytvořený v Bakalářích od 1.9. 2020 bude upraven dle možné změny předmětů (bez TV a HV), ale počet hodin bude zachován. V pondělí 19.4.2021 budou žáci všech tříd končit po 4.vyučovací hodině – v 11:05 hodin. Začátek i konec výuky v dalších dnech bude beze změn dle rozvrhu tříd. Školní jídelna bude pro žáky v prezenční formě výuky plně v provozu, nutnost nahlásit dětem obědy včas – do pátku 16.4.2021 do 12:30 hod na www.strava. cz.

Ostatní třídy I. stupně (1.třída, 4.A třída a 4.B třída) pokračují v týdnu od 19.4. do 23.4.2021 v distanční formě výuky z domova dle rozvrhu on-line výuky. Daný rozvrh on-line výuky je beze změn. Toto platí i pro všechny třídy žáků II. stupně – distanční výuka, on-line rozvrh beze změn. Možnost odebírání obědů pouze do jídlonosiče v době od 10:00 do 10:30 hod.

Po celou dobu pobytu v ZŠ, ŠD, ŠK je nutné, aby žáci nosili chirurgickou roušku. Dle zvážení zajistěte dětem více chirurgických roušek a sáček na použitou roušku.

Žáci v prezenční formě výuky ve škole budou 2x týdně (pondělí a čtvrtek) povinně testováni antigenními testy – jedná se o tzv. samoodběrové testy, učitel pouze dohlíží na provedení testu a vede registraci. Žáci, kteří budou docházet do ranní ŠD od 6:00 hod budou provádět samotestování za dohledu vychovatelky ŠD již v ranní ŠD. Ve škole se poté již v ten den testovat nebudou. V případě pozitivity platí všechna pravidla viz níže. Rodiče mohou, dle zájmu, být přítomni u testování žáků. Rodiče musí mít vždy při vstupu do ZŠ a ŠD respirátor FFP2 a provést důkladnou dezinfekci rukou.

Žádám tímto rodiče všech žáků v prezenční formě výuky, aby nahlásili třídním učitelkám aktuální telefonní čísla. V případě, že by u žáka byla v první den testování (pondělí) zjištěna pozitivita na Covid-19, bude dítě izolováno a zákonný zástupce okamžitě telefonicky informován o pozitivním výsledku testu. Dítě v doprovodu rodiče či jiné pověřené osoby opustí prostory ZŠ, bude mu vydáno potvrzení o pozitivním testu a dále bude rodič kontaktovat dětského lékaře a dítě bude posláno na potvrzující PCR test. Ostatní žáci třídy mohou ve výuce pokračovat. V případě pozitivity u PCR testu přejde dítě do karantény a dále dle pokynů lékaře. V případě negativity PCR testu rodiče toto prokáží třídní učitelce a žák může druhý den pokračovat ve výuce.

V případě, že by u žáka byla v průběhu týdne – v dalším dnu testování (čtvrtek) zjištěna pozitivita na Covid-19, bude dítě izolováno a zákonný zástupce dítěte bude okamžitě telefonicky informován o pozitivním výsledku testu. Dítě v doprovodu rodiče či jiné pověřené osoby opustí prostory ZŠ, bude mu vydáno potvrzení o pozitivním testu a dále bude rodič kontaktovat dětského lékaře a dítě bude posláno na potvrzující PCR test. Ostatní žáci školy musí také školu opustit a ten den odchází po pozitivním výsledku žáka třídy domů. Zákonní zástupci ostatních dětí budou neprodleně informováni o nutnosti si dítě vyzvednout a odvést ze ZŠ. V případě pozitivity daného žáka u PCR testu přejde do karantény a dále dle pokynů lékaře. V případě negativity PCR testu rodiče toto prokáží třídnímu učiteli a žáka může druhý den pokračovat ve výuce.  Zákonní zástupci žáků budou dále třídními učiteli informováni o výsledku PCR testu pozitivně testovaného dítěte ze třídy. V případě negativního výsledku, žáci pokračují další den ve výuce, v případě pozitivního výsledku dítěte bude ředitelka školy kontaktovat krajskou hygienu a dále postupovat dle jejich pokynů.

Žáci, které již prodělali onemocnění Covid-19 a zákonní zástupci mohou prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře) datum prvního dne PCR testu potvrzujícího pozitivitu na Covid-19 se dále po dobu 90 dnů nemusí v ZŠ testovat. Toto potvrzení musí přinést třídní učitelce před samotným testováním.

Testování se neprovádí u žáků, které doloží negativní výsledek RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.,a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID19.

Žáci, kteří budou vykazovat příznaky infekčního onemocnění nesmí v ZŠ pobývat a nebudou se moci účastnit testování. Prosím rodiče, aby zodpovědně sledovali zdravotní stav svého dítěte. Děkuji.

Žáci, kteří nepodstoupí testování, nesmí v ZŠ pobývat, jejich absence bude řádně omluvena a žáci přejdou na částečnou distanční výuku (bez pravidelné on-line výuky, do Teams budou umístěny pracovní listy a jiné písemné úkoly).

Pevně věřím tomu, že se nám společně podaří pro naše žáky zajistit tvůrčí a příjemné prostředí ZŠ a ani testování nám toto nijak nenaruší. Naše priorita je bezpečnost dětí a minimalizace nepříjemných zážitků, proto uděláme maximum, aby děti testování zvládly v pohodě a bez stresu a za Vaší podpory, důvěry a spolupráce vše jistě úspěšně zvládneme.

Vaše další dotazy, prosím, posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo telefonicky: 601 525 269

Děkuji Vám za Vaši podporu, spolupráci a zodpovědný přístup.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

 

LETÁK TESTOVÁNÍ

testovani-letak-singclean

 

LETÁK VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21

 

LETÁK TESTOVÁNÍ PRO RODIČE

testovani-letak-pro-rodice

 

LETÁK TESTOVÁNÍ PRO ŽÁKY

testovani-letak-pro-zaky

 

VIDEO TESTOVÁNÍ