Základní škola Štíty

Informace pro rodiče žáků ZŠ k přechodu celého I. i II. stupně na distanční výuku od 1.3.2021 + rozvrh on-line výuky

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT všichni žáci I. i II. stupně ZŠ přechází od pondělí 1.3.2021  do neděle 21.3.2021 na povinnou distanční formu výuky z domova.

Níže přikládám rozvrh on-line výuky pro I. i II. stupeň od pondělí 1.3.2021. Prosím o včasnou kontrolu přihlašovacích údajů k on-line platformě TEAMS, kterou naši žáci používají pro on-line výuku. V případě nefunkčnosti přihlašovacích údajů kontaktujte p.uč. Kissovou – kissova@zsstity.cz.

Žáci v rámci distanční výuky mají nárok na dotované školní obědy. Odebírání obědů je možné POUZE DO JÍDLONOSIČE v době od 10:00 do 10:30 hod. V případě přihlášení či odhlášení stravy na pondělí 1.3.2021 je nutné kontaktovat vedoucí školní jídelny na tel. čísle 739 475 171 nebo na mail: jaja.smrckova@seznam.cz, a to do neděle 28.2. do 17:00 hod. V dalších dnech je nutné dětem obědy přihlásit či odhlásit na web. portálu: www.strava.cz.

Zde přikládám odkaz na webové stránky České správy sociálního zabezpečení, kde je veškeré info k žádosti o ošetřovné na dítě (mladší 10 let věku). Ze školy již není potřeba žádné potvrzení pro Vašeho zaměstnavatele v rámci žádosti o ošetřovné na dítě. Více info viz. webový odkaz.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Níže dále přikládám formulář Žádosti o OČR na dítě mladší 10 let věku.

ZOPPD_ZZ

Pokyny pro vyplnění formuláře na OČR

Návod jak vyplnit Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení nebo škola či jeho část

Vaše případné dotazy mi posílejte na mail: reditel@zsstity.cz nebo přes školní systém Bakaláři.

Děkuji Vám za spolupráci a podporu v těchto náročných dnech.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

rozvrh on-line výuka I.stupeň od 1.3.2021    rozvrh on-line výuka I.stupeň od 1.3.2021

rozvrh on-line výuka II.stupeň od 1.3.2021  rozvrh on-line výuka II.stupeň od 1.3.2021