Základní škola Štíty

Informace pro rodiče i žáky týkající se prodloužení vánočních prázdnin.

Vážení rodiče a milí žáci,

dovolte mi, abych Vás informovala o prodloužení vánočních prázdnin, které začnou již v pondělí 21.12.2020 a budou trvat do neděle 3.1.2021. Všem žákům školy, kteří chodí do školní jídelny na obědy bude strava automaticky odhlášena od 21.12.2020 do 1.1.2021. Přihlášení obědů od 4.1.2021 si prosím osobně pohlídejte a dle zájmu včas dětem na portálu www.strava.cz zajistěte. Děkuji.

Ke konci tohoto týdne bude změna rozvrhu, více viz. níže. V ostatní dny bude probíhat rozvrh beze změn dle rozvrhu tříd od 14.12.2020. Ve čtvrtek 17.12.2020 budou žáci 6.A, 6.B a 7.A třídy mít třídní vánoční besídku. V pátek 18.12.2020 tyto třídy přejdou na distanční výuku z domova. Dne 18.12.2020 třídy celého I.stupně, 7.B, 8.A, 8.B a 9.třída budou mít třídní vánoční besídky. Vánoční besídky budou odpovídat veškerým hygienickým požadavkům, všichni třídní učitelé byli ředitelkou školy důkladně poučeni. V den vánočních besídek žáci I. stupně budou končit výuku v 11:05 hod a žáci II.stupně ve 12:00 hod. Školní družina a školní klub bude ve stejném režimu jako je nyní do pátku 18.12.2020. Od pondělí 21.12.2020 do pátku 1.1.2021 bude školní družina i školní klub uzavřen.

Ráda bych závěrem velmi poděkovala všem rodičům, pedagogům, nepedagogickým zaměstnancům i žákům za Váš zodpovědný přístup v rámci distanční výuky, Vaši skvělou podporu a vynikající spolupráci.

Všem nám přeji krásné a poklidné vánoční svátky a jen vše pěkné, plné optimismu a naděje do nového roku 2021.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

distanční-výuka-pro-7.A,6.A a 6.B na 18.12.  distanční-výuka-pro-7.A,6.A a 6.B na 18.12.