Základní škola Štíty

Informace pro rodiče a žáky k výuce od 25.1.2021

Vážení rodiče a milí žáci,

dle rozhodnutí MŠMT chod školy od pondělí 25.1.2021 bude ve stejném režimu jako minulý týden od pondělí 18.1.2021. Tedy prezenčně ve škole se budou vzdělávat pouze třídy 1. a 2. ročníku. Ve výuce i o přestávkách žáci musí mít roušky či jiné krytí úst a nosu. Stejné hygienické požadavky platí i při pobytu žáků v ŠD.

Od 3. do 9.ročníku všechny třídy pokračují v distanční formě výuky z domova dle rozvrhu umístěného na webu školy (rozvrh od 4.1.2021)

Děkuji Vám za podporu a Vaši spolupráci při distanční výuce.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy