Základní škola Štíty

Informace pro budoucí žáky 6.ročníku – školní rok 2021/2022

INFORMACE PRO ŽÁKY BUDOUCÍHO ŠESTÉHO ROČNÍKU

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

 • začátek školního roku dne 1. 9.2021 v 7:30 hodin v kmenové třídě (jmenný seznam 6.A i 6.B bude umístěn na vstupních dveřích školy)
 • žáci si na začátku školního roku zakoupí CHIP (115,- Kč u vedoucí školní jídelny), který slouží k odebírání obědů a ke vstupu do školy. Přihlášky k obědům i další info žáci získají na začátku školního roku od třídních učitelů. Přihlašování a odhlašování obědů probíhá přes odkaz www.strava.cz
 • žáci budou po celou školní docházku používat svoji ŠATNÍ SKŘÍŇKU
 • na začátku školního roku realizujeme pro žáky 6.ročníku ADAPTAČNÍ SEZNAMOVACÍ POBYT s preventivním programem, který nám zajišťují externí lektoři ze Sdružení – D Olomouc. Celý program je pro žáky ZDARMA. Žáci si hradí pouze případné ubytování, stravu a dopravu. Celková organizace adaptačního seznamovacího pobytu bude záležet na epidemiologické situaci a aktuálnímu nařízení MŠMT. Dvoudenní pobyt bude probíhat v týdnu od 6.9.2021. Přesný termín konání pobytu bude upřesněn na začátku školního roku dle případných epidemiologických omezení
 • pro žáky 6.ročníku nabízíme možnost zajištění všech ŠKOLNÍCH SEŠITŮ pro školní rok 2021/2022 za maloobchodní cenu. Objednávky školních sešitů pro zájemce zajišťujeme na začátku školního roku
 • na začátku školního roku si žáci zakoupí PRACOVNÍ SEŠITY do různých předmětů (AJ – cca 300,- Kč, ČJ, M)
 • VÝTVARNÉ POTŘEBY zajistí škola. Žáci uhradí určenou částku za výtvarné potřeby
 • veškerá platba za školní pomůcky (sešity, pracovní sešity, výtvarné potřeby aj.), školní akce (výlety, exkurze, školní klub, školní kroužky aj.) je hrazena pomocí ON-LINE ŠKOLNÍ POKLADNY. Žáci i jejich zákonní zástupci budou detailněji informováni třídními učiteli
 • veškeré aktuální informace najdete vždy na webových stránkách školy: zsstity.cz
 • BAKALÁŘI – elektronický školní systém (rozvrh, klasifikace, informace, omlouvání absence žáků aj.). Přístupové údaje získají žáci i jejich zákonní zástupci na začátku školního roku
 • Další případné dotazy posílejte na mail: reditel@zsstity.cz

 

DĚKUJI A TĚŠÍME SE NA NAŠE BUDOUCÍ ŠESŤÁKY 

 

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy