Základní škola Štíty

Informace k závěrečnému hodnocení žáků

Vážení rodiče,

ráda bych Vám tímto poslala informace k závěrečnému hodnocení klasifikace žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020. V důsledku aktuální situace bude výsledná známka v každém předmětu vycházet z výsledné známky z I. pololetí, částečně získaných známek v měsíci únor a březen, případně květen a červen, z aktivního přístupu žáka v rámci plnění on-line úkolů a účasti na on-line hodinách, zde bude zohledněna možná neúčast žáka z důvodu nedostatečného technického zázemí.

Dne 22.6.2020 vyučující všech předmětů zapíší výslednou klasifikaci do systému Bakaláři a v případě, že se budete chtít k výsledné známce vyjádřit, budete mít možnost se obrátit na vyučujícího do 25.6.2020 přes školní systém Bakaláři. Vysvědčení žáci 1.- 8. ročníku obdrží ve škole dne 30.6.2020 a žákům 9.ročníku bude slavnostně předáno vysvědčení dne 29.6.2020. Více informací k předávání vysvědčení získáte od třídních učitelů týden před ukončením školního roku. Děkuji Vám za Vaši spolupráci a přeji nám všem klidný konec školního roku 2019/2020.

S pozdravem Mgr. Ilona Haasová, zástupce ředitele