Základní škola Štíty

Halloween

Dne 31. 10. 2013 jsme v naší škole oslavili svátek Halloween. Ustrojili jsme se do strašidelných kostýmů a pod vedením paní učitelky Miltákové a Klimešové jsme postupně navštívili se svým vystoupením a halloweenským kvízem všechny třídy prvního stupně a nakonec i mateřskou školku. Děti se dozvěděli zajímavé informace z historie svátků Halloween i Dušičky, dostali od nás halloweenský obrázek a malou sladkost.

Následovalo vyzdobení kuturního domu, ve kterém se od 13:00 do 15:00 konala „Halloweenská show“ určená pro I. i II. stupeň. Vítáni byli i rodiče. Hrála zde hudba a postupně se roztančil „celý kulturák“ a přidaly se i některé paní učitelky. Myslíme, že si show všichni patřičně užili a těšíme se, že si podobnou akci příští rok zopakujeme.

 

žákyně 8. ročníků