Základní škola Štíty

Dušičky

Jak jsme slavili Dušičky s našimi prvňáčky a druháčky

„Paní učitelko, my je máme učit počítat s kaštany, vyprávět jim, jak se slaví Památka zesnulých a psát s nimi písmena a slova?“ Takový byl častý dotazy nejednoho osmáka pár dnů před 2. listopadem, na který jsme naplánovali projektový den Dušičky. Probíhal ve spolupráci s našimi nejmenšími, tedy prvňáčky a druháky. Počáteční obavy ale v samotný den záhy vystřídala radost, jak dobře umí děti naslouchat zadaným úkolům, že se s vervou pouští do náročného bludiště, bez problémů doplňují slova a písmena do básniček, nebojí se zpívat a mají radost z nádherných lampionů, které jsme společně odnesli na hřbitov. Neméně důležitý přínos celé akce byl také v tom, že si osmáci vyzkoušeli, jaké to je být v roli učitele.  Společně strávený den okomentovaly Lenča Lalíková a Natka Geršlová následovně:

         ,,Třetí hodinu jsme si taky moc užili, s druháčky jsme si vyrobili lampionek. Měli si donést skleničku a svíčku, lampionek jsme udělali takhle: na barevný papír jsme si nakreslili nebo vytiskli obrázky, papír jsme potom přilepili ke sklenici a nahoru na skleničku jsme nalepili provázek, nakonec jsme na skleničku přilepili drátek, aby jsme ji mohli držet. Čtvrtou hodinu jsme se oblékli a prvňáčci s druháky šli s námi s 8. A a 8. B na hřbitov. Na hřbitově jsme si přečetli krátký příběh, který se jmenoval Dušičky. P. uč. Kristková zapalovala prvňáčkům a druháčkům svíčky a potom si tu svíčku dali do lampionku. Prošli jsme se po hřbitově a šli jsme společně do školy. Dušičky jsme si užili, protože jsme se nemuseli učit a bylo to super.“ L. L.

         „Minulý týden ve čtvrtek dostala třída 8. A na starosti prvňáčky. My osmáci jsme měli za úkol vymyslet program na čtyři vyučovací hodiny pro nejmenší žáčky naší školy. První vyučovací hodinu jsme vymysleli „postřehovou hru“ Cesta z bludiště. Poté jsme vyzkoušeli, jak umí žáčci počítat a při počítání kaštanů si vedli velmi dobře. Druhou vyučovací hodinu jsme doplňovali chybějící slova do básniček, kroužkovali jsme písmenka, která již prvňáčci znají, společně jsme hledali písmenka, která utekla ze slov. Na konci vyučovací hodiny nám prvňáčci zazpívali pro radost. Ve třetí vyučovací hodině jsme společně vyráběli „DUŠIČKOVÉ LAMPIONKY“, které jsme čtvrtou vyučovací hodinu odnesli na hřbitov ve Štítech. Den s prvňáčky se nám vydařil a velice líbil. Určitě budeme rádi, když si tuto akci budeme moci zopakovat.“ N. G.