Základní škola Štíty

DISTANČNÍ VÝUKA OD STŘEDY 14.10. PRO I. A II.STUPEŇ ZŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

opět společně čelíme nepříznivé epidemiologické situaci, která vede k tomu, že od středy 14.10.2020 přechází na distanční výuku žáci I. i II.stupně ZŠ. Opatření se netýkají pouze dětí v MŠ.

Žáci od 1. do 9. tříd během zítřka dostanou detailní rozvrh distanční výuky. Tento rozvrh bude umístěn i na webu školy. Distanční výuka bude především realizována u žáků II.stupně, ale i u žáků I. stupně formou on-line výuky v aplikaci TEAMS. Zde budou mít žáci umístěné DÚ , zápisy a jiné materiály k výuce, budou moci využít chat s vyučujícím a účastnit se on-line výuky v různých předmětech v rámci svého rozvrhu.

Během těchto 14 dnů jsme se aktivně připravovali i se žáky na tuto možnost opětovného zavedení distanční výuky, proto pevně věřím tomu, že distanční výuka bude kvalitně a profesionálně vedena našimi pedagogy, žáci budou aktivně pracovat na on-line výuce i samostatně při vypracovávání úkolů a rodiče podpoří svým zodpovědným přístupem pravidelnou a každodenní účast svých dětí na distanční výuce. Tato výuka se od středy 14.10.2020 stává součástí povinné školní docházky a u každého žáka bude vedena jeho případná absence. Zákonní zástupci budou tuto absenci omlouvat u třídního učitele dle pravidel Školního řádu, v případě, že dítě bude nemocné, má naplánovanou návštěvu lékaře atd.

Pouze v případě technických problému s on-line výukou se zákonní zástupci dohodnou s třídním učitelem (telefonicky, přes Bakaláře, e-mailem) o způsobu, jak budou dítěti vyzvedávat a odevzdávat tištěné materiály k výuce. Žák v tomto případě bude vypracovávat pouze tištěné úkoly a budou mu zajištěny i písemné zápisy z on-line výuky. Žádám tímto rodiče o zodpovědný přístup k distanční výuce a včasnou domluvu s třídním učitelem.

Dle nařízení vlády nebude realizováno ani žádné zájmové vzdělávání včetně školní družiny či školního klubu.

V případě Vašich dotazů, podnětů mě prosím kontaktuje na e-mail: reditel@zsstity.cz

Děkuji Vám za spolupráci a vzájemnou podporu.

Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy