Základní škola Štíty

Distanční výuka – info pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

jsem velice ráda, že i v rámci nepříznivé epidemiologické situace můžeme stále učit a setkávat se s našimi žáky ve škole. Všechny žáky tímto velice chválím za jejich toleranci a zodpovědnost, jak vůči druhým, tak i vůči sobě, protože akceptují nařízení a nosí roušky a zvládají to i ve výuce, i když to pro ně, stejně jako pro nás, není vůbec lehké a příjemné. Děkuji také všem rodičům za podporu a spolupráci.

Na druhé straně musíme být připraveni i na situaci, že třída nebo dokonce celá škola může v budoucnu přejít z prezenční na distanční výuku. Z tohoto důvodu budeme celé dva týdny věnovat přípravě na tuto variantu výuky. Žáci I. i II.stupně jsou třídními učiteli, vyučujícími Informatiky i jiných předmětů detailně seznámeni s Office 365 a aplikací Teams. Žáci obnovili staré nebo získali nové přihlašovací údaje a během dvou týdnů budou aktivněji pracovat v aplikaci Teams – zadávání DÚ,  chat, cvičný test, videoschůzka aj.

Tímto žádám i Vás, milí rodiče, o Vaši spolupráci a to hlavně u žáků z I.stupně, abyste společně vyzkoušeli přihlašovací údaje a seznámili se s aplikací Teams. V příloze posílám pro rodiče i žáky manuál, jak postupovat v rámci instalace Office 365 a aplikace Teams. Také žádám tímto o pochopení, protože žáci budou mít cvičné videoschůzky s třídními učiteli v pozdějších odpoledních hodinách, protože je důležité, aby se zúčastnilo, co nejvíce žáků třídy a brzy odpoledne děti často navštěvují kroužky či mají výuku na ZUŠ. Samozřejmě v případě přechodu z prezenční na distanční výuku by vyučování probíhalo v dopoledních hodinách.

V případě dotazů, nejasností či problémů s instalací programu či aplikace Teams se můžete obrátit na třídního učitele Vašeho dítěte nebo kontaktovat přímo vedení školy přes Bakaláře či e-mailové adresy pedagogů, které najdete na webových stránkách školy – Zaměstnanci.

Předem Vám děkuji za Vaši skvělou spolupráci a pochopení celé situace. Přeji nám všem, co nejvíce společných dnů ve škole a v případě přechodu na distanční výuky budeme připraveni.

S pozdravem Mgr. Ilona Haasová, ředitelka školy

INSTALACE Teams 2020 2021

INSTALACE Teams 2020 2021