Základní škola Štíty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ ŠTÍTY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ ŠTÍTY

 „Učíme se pro život“ se stalo mottem letošního DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se na Základní škole Štíty konal 7. května 2015.

Nebyla třída, která by si nepřipravila pro spolužáky, ale i hosty ze sousedních škol a dospělé návštěvníky nějaké představení, záludný úkol či pokus. Zatímco žáci prvního stupně v ranních hodinách těšili svými hereckými, pěveckými, tanečními či sportovními výkony své kamarády ze sousedních tříd, ti starší už dokončovali přípravy na stanovištích, aby záhy mohlo vypuknout velké soutěžní klání mezi 25 skupinami tvořenými vždy po jednom žákovi z první až páté třídy. Poměřit své síly přijely i děti ze ZŠ Jedlí a Cotkytle. V rámci dopoledního programu soutěžili žáci prvního stupně ve třídách druhého stupně. Připravené úkoly měly poukázat na praktické využití každého z předmětů. Žáci 6. A zahráli anglické divadélko „The Story of Chicken Licken“, 6. B prezentovala projekty českého jazyka, sedmá třída se věnovala tématu dopravní výchova a v PC učebnách dohlížela na soutěže týkající se výpočetní techniky. Osmá třída si vzala na starost kuchyňku a dílny. Zatímco dívky Vám zazpívaly a daly ochutnat jednohubky, chlapci testovali Vaši znalost nářadí a předváděli práci s ním. Jak se počítalo v pravěku, bylo možné vyzkoušet v deváté třídě a v učebně chemie na Vás čekal nejeden zajímavý pokus.

Po skončení soutěží na žáky čekalo vyhlášení výsledků a pro prvních pět vítězných týmů překvapení ve formě velkého dortu.

O odpolední program se postaraly především děti z prvního stupně, které Vám v podání1. B mohly být skvělými učiteli Tance přátelství nebo jste si mohli zanotovat tři lidové písně se zpěváčky z 1. A. Druháci svoji třídu proměnili v Národní divadlo a ze zaplněného hlediště diváci sledovali ustaranou Marušku, jak prosí dvanáct měsíčků o pomoc. To třeťáci si rozproudili krev při písni Michala Davida a navodili tak dokonalou atmosféru spartakiády. Že může být počítání snadné a navíc zábavné, dokázali matematici ve čtvrté třídě. Na pomoc si vzali vlastnoručně vytvořené maňásky. Složité téma židovství dokázali do místy komických scének převést páťáci. Ve svém divadelním představení vyprávěli o dívce Ester, která zachránila Židy před záhubou.

O pohnutých osudech židovských obyvatel žijících za II. světové války na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku se návštěvníci mohli dozvědět nejen z výstavních panelů, které byly škole zapůjčeny z loštického sdružení Respekt a tolerance, ale také z úst samotných sedmáků. Devět nadšenců historie zpracovalo medailony konkrétních osobností a přítomným je přednášelo.

Již tradičně se konala také prodejní výstava keramiky a módní přehlídka dívek navštěvujících kroužek šití.

Program byl opravdu bohatý a nápaditý, svědčí o tom i hojný počet návštěvníků. Příští rok se těšíme zase na viděnou!

učitelé a žáci ZŠ Štíty